Du är här: Träning > Pausa/Stoppa ett träningspass

Pausa/Stoppa ett träningspass

1. Tryck på knappen för att pausa ett träningspass. Pausad visas. Tryck på symbolen med de gröna pilarna för att fortsätta ditt träningspass.

2. Avsluta ett träningspass genom att trycka in knappen i tre sekunder under träningsregistrering eller i pausläget. Eller så kan du trycka på den röda stoppsymbolen på displayen i pausläget.

Om du avslutar ditt träningspass efter en paus inkluderas inte tiden som förflutit i pausläget i den totala träningstiden.