Du är här: Komma igång > Ihopparning

Ihop-parning

Bluetooth® pulssensor måste paras ihop med din A370 för att de ska fungera tillsammans. Ihopparningen tar bara några sekunder och säkerställer att din A370 endast tar emot signaler från dina sensorer och enheter och tillåter störningsfri träning i grupp. Innan du deltar i en tävling ska du se till att ihopparningen görs hemma för att förhindra störning från andra enheter.

Polar A370 aktivitetsklocka är kompatibel med Polar Bluetooth® pulssensorer H6, H7, H10 och OH1.

Para ihop en pulssensor med A370

När du använder en Polar Bluetooth® pulssensor mäter A370 inte pulsen från handleden.

Du kan para ihop en pulssensor med din A370 på två sätt:

  1. Tag på dig pulssensorn och tryck och håll in knappen i klockfunktionen så att klockan börjar söka efter din pulssensor. Vänta tills klockan hittar pulssensorn.
  2. Håll A370 intill pulssensorn.
  3. Slutfört visas när du är klar.

ELLER

  1. Tag på dig pulssensorn och tryck på Träning i din A370.
  2. Håll A370 intill pulssensorn.
  3. Slutfört visas när du är klar.