Du är här: Funktioner > GPS från mobilen

GPS från mobilen

Du kan lagra din rutt, hastighet och sträcka för dina träningspass utomhus med A370, med hjälp av din mobilenhets GPS. Du måste ha Polar Flow mobilapp installerad i din mobil, ihopparad med din A370 och ge den tillstånd att använda din telefons platsinformation.

När du påbörjar din utomhusträning under Träning visar GPS-ikonen med statisk cirkel när din position är fastställd och du kan börja registrera ditt träningspass.

Du måste ha din mobilenhet med dig under träningspasset.