Du är här: Träning > Under träning

Under träning

Träningsdisplayer

Du kan aktivera displayen med en handledsgest och bläddra genom träningsdisplayerna genom att svepa displayen upp eller ner. Displayen släcks ner automatiskt för att spara batteri. Du kan ställa in displayen så att den inte släcks genom att trycka på och hålla in pekskärmen under träningsläge tills du ser en glödlampsikon. Du stänger av funktionen genom att trycka på och hålla in pekskärmen igen tills du ser ikonen för en släckt glödlampa.

Du kan se tillgängliga träningsdisplayer nedan.

Träning med pulssensor

Din aktuella puls i samma färg som aktuell pulzon.

Träningspassets tid hittills.

Klocktid.

Förbrukade kalorier hittills under träning.

Aktuell hastighet eller tempo för träningspasset. Ändra sportprofiler i Flow för att ange vilken du vill se här.

Tillryggalagd sträcka i träningspasset hittills.

Du kan också inaktivera pulssensorn för ditt nästa träningspass genom att trycka och hålla in en sportikon när du är i Träningsmenyn.

Träning med ett tids- eller kaloribaserat träningsmål

Om du har skapat ett träningsmål baserat på tid eller kalorier i Flow webbtjänst och synkroniserat det till din A370 har du följande träningsdisplayer:

ELLER

Om du har skapat ett kaloribaserat mål kan du se hur många kalorier av ditt mål som du har kvar att förbruka och din aktuella puls.

Om du har skapat ett tidsbaserat mål kan du se hur mycket som återstår för att nå ditt mål och din aktuella puls.

Färgen på pulsvärdet visar i vilken pulszon du är.

Träningspassets tid hittills.

Klocktid.

Förbrukade kalorier hittills under träning.

Pulszoner i vertikala staplar i vilka du har tillbringat ditt träningspass. Den aktuella zonen är markerad.

Träning med ett träningsmål i faser

Om du har skapat ett träningsmål i faser i Flow webbtjänst, angett pulsintensitet för varje fas och synkroniserat målet till din A370 har du följande träningsdisplayer:

Du kan se din puls, den nedre och övre pulsgränsen för aktuell fas och träningspassets tid hittills. Pulssymbolen visar din aktuella puls mellan pulsgränserna.

Färgen på pulsen visar i vilken pulszon du för närvarande är.

Träningspassets tid hittills.

Klocktid.

Förbrukade kalorier hittills under träning.