Du är här: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Kontinuerlig pulsmätning

Kontinuerlig pulsmätning

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning mäter din puls dygnet runt. Det möjliggör en mer noggrann mätning av daglig kaloriförbrukning och din totala aktivitet, eftersom även fysiska aktiviteter med väldigt små handrörelser nu kan registreras.

Funktionen Kontinuerlig pulsmätning aktiveras automatiskt i din A370. Du kan växla mellan att aktivera och inaktivera funktionen Kontinuerlig pulsmätning på din A370 under Inställningar genom att trycka på ikonen . Polars funktion Kontinuerlig pulsmätning registrerar din puls på ett intelligent, anpassningsbart och optimerat sätt. Om funktionen Kontinuerlig pulsmätning är aktiverad i din Polar-enhet förbrukas batteriet snabbare.

Under Min dag kan du följa vad som kommer att bli den högsta och lägsta pulsregistreringen för den aktuella dagen och du kan se vad din lägsta pulsregistrering var under föregående natt. Du kan följa registreringarna mer i detalj och under längre perioder i Polar Flow, antingen på webben eller i mobilappen.

Polars kontinuerliga pulsmätning startar med några minuters mellanrum eller baserat på dina armrörelser.

Den tidsinställda mätningen kontrollerar din puls med några minuters mellanrum och om din puls är förhöjd under kontrollen börjar funktionen Kontinuerlig puls att registrera din puls. Kontinuerlig pulsmätning kan också starta baserat på dina armrörelser, till exempel när du går i ett tillräckligt snabbt tempo i minst en minut.

Den kontinuerliga pulsmätningen slutar automatiskt när aktivitetsnivån minskar tillräckligt mycket. När din Polar-enhet detekterar att du har suttit länge startar den kontinuerliga pulsmätningen för att hitta den lägsta pulsregistreringen för den aktuella dagen.