Du är här: Viktig information > Batterier

Batterier

Vid slutet av produktens livslängd uppmuntrar Polar dig att minimera möjliga effekter av nedskräpningen av miljön och nedskräpningens effekter på människors hälsa genom att följa lokala förordningar om avfallshantering och, där det är möjligt, separat bortskaffa elektroniska apparater. Släng inte denna produkt som osorterat kommunalt avfall.

Ladda batteriet i A370

A370 har ett internt, uppladdningsbart batteri. Uppladdningsbara batterier har ett begränsat antal laddningscykler. Du kan ladda upp och ladda ur batteriet mer än 300 gånger innan kapaciteten försämras märkbart. Antalet laddningscykler varierar också beroende på användning och driftförhållanden.

Ladda inte batteriet i temperaturer under 0 °C eller över +40 °C eller när USB-porten är fuktig.

Du kan ladda batteriet via ett vägguttag. När du laddar den via ett vägguttag ska du använda en USB-nätadapter (medföljer inte produkten). Om du använder en USB-laddare, ska du se till att adaptern är märkt med ”output5Vdc” och att den ger minst 500mA. Använd endast en erforderligt säkerhetsgodkänd USB-strömadapter (Märkt med "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" eller “CE”).

Ladda inte Polar-produkter med en 9-voltsladdare. Om du använder en 9-voltsladdare kan din Polar-produkt skadas.

Ladda din A370 via din dator genom att ansluta den till din dator samtidigt som den synkroniseras via FlowSync.

  1. Tryck ner toppen (A) av USB-skyddet i armbandet för att komma åt micro USB-porten och koppla i USB-kabeln (B) som medföljde vid köpet.

  2. Koppla den andra änden av kabeln i din dators USB-port. Kontrollera att USB-porten är torr innan du ansluter den till datorn. Om batteriet är helt tomt tar det ett par minuter innan laddningen startar.

  1. Efter synkronisering börjar en grön batterisymbol att fyllas upp på displayen.
  2. När den gröna batteriikonen är full är batteriet i A370 fulladdat.

Lämna inte batteriet helt urladdat under en längre tid och håll det inte fulladdat hela tiden, eftersom det kan försämra batteriets livslängd.

Batteriets drifttid

Batteriets drifttid är upp till 4 dagar med aktivitetsmätning dygnet runt, kontinuerlig pulsmätning och träning 1 tim/dag utan Smart-notiser aktiverade. Drifttiden är beroende av flera faktorer, som t.ex. temperaturen i miljön som A370 används i, funktionerna du använder, hur länge displayen är på samt batteriets ålder. Drifttiden minskar markant vid temperaturer en bra bit under fryspunkten. Om du bär A370 under jackan hålls den varmare och drifttiden ökar.

Meddelanden om svagt batteri

Svagt batteri. Ladda

Batteriets laddning är låg. Du rekommenderas ladda A370.

Ladda före träning.

Laddningen är för svag för att registrera ett träningspass. Du kan inte starta ett nytt träningspass innan A370 har laddats.

Om displayen inte aktiveras efter en handledsgest eller en knapptryckning är batteriet urladdat och A370 har försatts i viloläge. Ladda då din A370. När batteriet är helt urladdat kan det ta ett tag innan laddningsanimeringen visas på displayen.