Du är här: Funktioner > Alarm

Alarm

Alarmet i A370 är tyst och vibrerar. Du kan endast ställa in ett alarm i Polar Flow-appen.

När alarmet är aktiverat visas en klockikon på displayen i klockfunktionen.

Du kan se alarmtiden från Min dag genom att dra displayen uppåt med ditt finger.