Du är här: Funktioner > Aktivitetsmätning dygnet runt

Aktivitetsmätning dygnet runt

A370 mäter dina aktiviteter med en intern 3D-accelerometer som registrerar dina armrörelser. Den analyserar frekvensen, intensiteten och regelbundenheten av dina rörelser tillsammans med din fysiska informationen, så att du kan se hur aktiv du verkligen är i din vardag utöver din vanliga träning. Vi rekommenderar att du använder din A370 på din icke-dominanta hand för mer exakt beräkning av din dagliga aktivitet.

Aktivitetsmål

Du får ditt personliga aktivitetsmål när du registrerar ditt Polar-konto i Flow. Det vägleder dig att uppfylla målet varje dag. Du kan se målet i din A370 och i Polar Flow-appen eller på Polar Flow webbtjänst. Aktivitetsmålet är baserat på dina personliga data och ditt val av aktivitetsnivå, som du hittar i inställningarna för det dagliga aktivitetsmålet i inställningarna på Flow webbtjänst.

Om du vill ändra ditt mål ska du logga in på Flow webbtjänst, klicka på ditt namn/profilfoto i det övre högra hörnet och gå till fliken Dagligt aktvitetsmål i Inställningar. Med inställningen för Dagligt aktivitetsmål kan du välja det som bäst beskriver din typiska dag och aktivitet från tre aktivtetsnivåer. Under urvalsområdet kan du se hur aktiv du måste vara för att nå ditt dagliga aktivitetsmål för vald nivå. Om du till exempel är kontorsarbetare och mestadels är stillasittande under dagen kan du förväntas att nå cirka fyra timmars låg intensitetsaktivitet under en vanlig dag. För människor som står och går mycket under sin arbetstid är förväntningarna högre.

Aktivitetsdata

A370 fyller gradvis en aktivitetsstapel för att visa din utveckling mot ditt dagliga mål. När stapeln är full har du nått ditt aktivitetsmål och du får en vibrationssignal. Du kan se aktivitetsstapeln i menyn Min dag och i vissa klockdisplayer.

I menyn Min dag kan du ser hur aktiv din dag har varit hittills, samt eventuella träningspass du har genomfört eller planerat för dagen.

  • Steg: Antal steg du har tagit hittills. Antal och typ av kroppsrörelser registreras och omvandlas till en uppskattning av antal steg.
  • Kalorier: Visar hur många kalorier du har förbrukat genom träning, aktivitet och BMR (Basalomsättning: den minsta metaboliska aktiviteten som krävs för att upprätthålla livet).

Observera att din träningsinformation inte ingår i dina dagliga aktivitetsdata. Med andra ord, stegen, distansen, den aktiva tiden och kalorierna samt den övergripande utvecklingen i riktning mot att nå ditt dagliga aktivitetsmål som visas under menyn Min dag i din aktivitetsklocka och under Aktivitet i mobilappen och webbtjänsten Polar Flow, representerar all annan aktivitet du utför under dagen, utöver varje registrerat träningspass.

Inaktivitetsvarning

Det är allmänt känt att fysisk aktivitet är en viktig faktor för att bibehålla hälsan. Förutom att vara fysiskt aktiv är det viktigt att undvika långvarigt stillasittande. Stillasittande under långa tidsperioder är dåligt för hälsan, även de dagar då du tränar och får tillräckligt med daglig aktivitet. Din A370 känner av om du är inaktiv för länge under dagen och hjälper dig därmed att avbryta ditt stillasittande för att undvika de negativa effekter det har på din hälsa.

När du har varit stilla i 55 minuter: Dags att röra på sig visas samtidigt som klockan vibrerar lätt. Res dig upp och hitta ditt eget sätt att vara aktiv. Ta en kort promenad, stretcha eller utför någon annan lätt aktivitet. Meddelandet försvinner när du börjar röra på dig eller trycker på valfri knapp. Om du inte rör på dig inom fem minuter får du en inaktivitetsstämpel som du kan se i Flow-appen och på Flow webbtjänst efter synkronisering.

Både Flow-appen och Flow webbtjänst visar hur många inaktivitetsstämplar du har fått. På så vis kan du ha koll på dina dagliga rutiner och göra ändringar för ett aktivare liv.

Sömninformation i Flow webbtjänst och Flow-appen

Polar-enheter med aktivitetsmätning dygnet runt detekterar automatiskt när du somnar, när du sover och när du vaknar, utifrån dina handledsrörelser. De registrerar dina rörelser under natten och alla avbrott under tidsspannet för sömn och talar om för dig hur länge du faktiskt sov. Sömndetektering bygger på registrering av din icke-dominanta hands rörelser med en digital 3D-accelerationssensor.

När du mäter din sömn får du en inblick i dina sömnmönster så att du kan se var du kan göra förbättringar eller förändringar. Att jämföra dina medelvärden från en natt till en annan och bedöma dina mönster kan hjälpa dig att upptäcka vad du gör under dagen som kan påverka din sömn. Veckosummeringar i ditt Polar Flow-konto hjälper dig att utvärdera hur regelbundet ditt mönster är för sömn och vaket tillstånd.

Vad Polar Sleep PlusTM mäter – Nyckelkomponenter i sömnregistrering

• Sömntid – Sömntiden anger den totala tiden från det att du somnade tills du vaknade. Din Polar-enhet detekterar dina kroppsrörelser och kan upptäcka när du somnar och vaknar. Den detekterar också avbrott i sömnen under hela sömnperioden.

• Faktisk sömn – Faktisk sömn anger tiden då du faktiskt sov, från det att du somnade tills du vaknade. Mer specifikt är det din sömntid minus eventuella störningar i sömnen. Endast tiden som du de facto sover inkluderas i den faktiska sömnen. Faktisk sömn kan presenteras både i procent [%] och i tid [h:min].

• Avbrott – En normal nattsömn har flera korta och långa avbrott då du faktiskt vaknade upp ur sömnen. Huruvida du kommer ihåg dessa avbrott eller inte beror på hur länge de varade. Korta avbrott kommer vi vanligtvis inte ihåg. Längre avbrott, till exempel när man går upp för att dricka vatten, kan vi komma ihåg.

• Sammanhängande sömn – Sammanhängande sömn beskriver hur sammanhängande din sömn var. Kontinuiteten i din sömn bedöms på en skala från 1 till 5, där 5 anger mycket sammanhängande sömn. Ju lägre värde desto mer fragmenterad var din sömn. En god natts sömn består av långa oavbrutna sömnsegment och innehåller inte avbrott med täta mellanrum.

• Självbedömning – Förutom att visa objektiva sömnvärden uppmuntrar Flow-tjänsten dig att själv bedöma din sömn dagligen. Du kan bedöma hur bra du sov senaste natten med en skala i fem steg: mycket dåligt – dåligt – okej – bra – mycket bra. Genom att besvara denna fråga får du en längre version av feedback i textform om din sömntid och sömnkvalitet.

Aktivitetsdata i Flow-appen och Flow webbtjänst

Med Flow-appen kan du följa och analysera dina aktivitetsdata fortlöpande och få dina data synkroniserade trådlöst från din A370 till Flow webbtjänst. Flow webbtjänst ger dig den mest detaljerade inblicken i dina aktivitetsdata.