Du är här: Funktioner > Smart Coaching-funktioner > Aktivitetsguide

Aktivitetsguide

Funktionen Aktivitetsguide visar hur aktiv du har varit under dagen, och anger hur mycket som saknas för att du ska nå rekommendationerna för fysisk aktivitet per dag. Du kan kontrollera hur mycket du har uppfyllt av ditt aktivitetsmål för dagen antingen direkt i din A370, från mobilappen Polar Flow eller på webbtjänsten Polar Flow.

Observera att din träningsinformation inte ingår i dina dagliga aktivitetsdata. Med andra ord, stegen, distansen, den aktiva tiden och kalorierna samt den övergripande utvecklingen i riktning mot att nå ditt dagliga aktivitetsmål som visas under menyn Min dag i din aktivitetsklocka och under Aktivitet i mobilappen och webbtjänsten Polar Flow, representerar all annan aktivitet du utför under dagen, utöver varje registrerat träningspass.

Aktivitetsguide i A370

Vissa klockdisplayer på din A370 visar din utveckling mot ditt dagliga aktivitetsmål.

Under menyn Min dag kan du se Aktivitetskort som visar din Aktivitet för aktuell dag mer i detalj. Här ser du hur stor procentandel av ditt dagliga aktivitetsmål som du har uppnått. Detsamma visas även med en aktivitetsstapel.

Tryck på stapeln för att se ett exempel på hur du når ditt mål för dagen. "Uppe" innebär aktivitet med låg intensitet, "promenad" medelhög intensitet och "jogg" hög intensitet. Med praktisk vägledning som ”50 min promenad” eller ”20 min jogg” kan du välja hur du vill nå ditt mål. Det finns fler exempel på låg-, medel- och högintensiva aktiviteter i Polar Flow webbtjänst och Polar Flow-appen.

Mer information finns i Aktivitetsmätning dygnet runt