Olet täällä: Aloittaminen > Yhdistäminen

Yhdistäminen

Bluetooth®‑sykesensori on yhdistettävä A370-laitteeseen, jotta ne toimivat yhdessä. Muutaman sekunnin kestävä yhdistäminen varmistaa, että A370 ottaa vastaan vain käyttäjän omien sensoreiden ja laitteiden signaaleja, jotta häiriöitä ei ilmaannu ryhmässä harjoittelun aikana. Suorita yhdistäminen kotona ennen tapahtumiin tai kilpailuihin osallistumista, jotta muut laitteet eivät häiritse toimintoa.

Polar A370 ‑fitness-mittari on yhteensopiva Polar Bluetooth®‑sykesensoreiden H6, H7, H10 ja OH1 kanssa.

Sykesensorin yhdistäminen A370-laitteeseen

Polar Bluetooth®‑sykesensoria käytettäessä A370 ei mittaa sykettä ranteesta.

Sykesensori voidaan yhdistää A370-laitteeseen kahdella tavalla:

  1. Aseta sykesensori paikalleen ja pidä painiketta painettuna aikanäytössä, kunnes näyttö ohjeistaa koskettamaan laitetta A370:lla.
  2. Kosketa sykesensoria A370-laitteella.
  3. Kun yhdistäminen on suoritettu loppuun, näyttöön tulee ilmoitusYhdistäminen valmis.

TAI

  1. Aseta sykesensori paikalleen ja napauta A370-laitteessa kohtaa Harjoittelu.
  2. Kosketa sykesensoria A370-laitteella.
  3. Kun yhdistäminen on suoritettu loppuun, näyttöön tulee ilmoitusYhdistäminen valmis.