Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Profile sportowe w serwisie internetowym Polar Flow

Profile sportowe Polar w serwisie internetowym Polar Flow

Polar A370 zawiera domyślnie siedem profili sportowych. Dzięki serwisowi internetowemu Flow możesz dodać do listy nowe profile sportowe, a także edytować wszystkie dostępne profile. W A370 można zapisać maksymalnie 20 profili sportowych. Jeśli w serwisie Flow zapisano ponad 20 profili sportowych, to podczas synchronizacji do pamięci A370 przesłanych zostanie pierwsze 20 profili z listy.

Możesz zmieniać kolejność profili sportowych, korzystając z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz sport, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję DODAJ PROFIL SPORTOWY i wybierz sport z listy.
 4. Sport zostanie dodany do listy.

Edytowanie profilu sportowego

W serwisie internetowym Flow:

 1. Kliknij swoją nazwę/zdjęcie profilu w prawym górnym rogu.
 2. Wybierz Profile sportowe.
 3. Kliknij pozycję EDYTUJ pod sportem, który chcesz edytować.

W danym profilu sportowym możesz edytować następujące informacje:

Tętno

 • Podgląd tętna
 • Tętno widoczne dla innych urządzeń (inne kompatybilne urządzenia, wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth ® Smart (np. sprzęt sportowy) będą mogły wykrywać Twoje tętno).
 • Typ strefy tętna podczas treningów utworzonych w serwisie Flow i przesłanych do A370.

Funkcje dotykowe i informacje

 • Wibracje

GPS i pomiar wysokości

 • Wybierz interwał zapisu danych GPS.

Po ustawieniu profilów sportowych kliknij ZAPISZ. Pamiętaj, aby zsynchronizować ustawienia z A370.

Pamiętaj, że w szeregu profili sportów halowych, grupowych i drużynowych ustawienie Tętno widoczne dla innych urządzeń jest domyślnie włączone. Oznacza to, że kompatybilne urządzenia wykorzystujące technologię bezprzewodową Bluetooth Smart, np. sprzęt sportowy, będą mogły wykrywać Twoje tętno. Możesz sprawdzić, które profile sportowe posiadają domyślnie włączoną funkcję transmisji Bluetooth z poziomu listy profili sportowych Polar. Transmisję Bluetooth możesz włączyć lub wyłączyć w ustawieniach profili sportowych.