Jesteś tutaj: Funkcje > Korzystanie z A370 jako nadajnika tętna

Korzystanie z A370 jako nadajnika tętna

Możesz używać A370 jako nadajnika na tętna w połączeniu z innym urządzeniem Bluetooth, które może otrzymywać dane o tętnie, jak np. urządzenie treningowe do jazdy na rowerze, aplikacja sportowa jak Polar Beat lub inne urządzenie noszone na nadgarstku. Aby skorzystać z tego trybu musisz najpierw sparować A370 z odbiornikiem – tak samo jak w przypadku dowolnego urządzenia Bluetooth. Instrukcje łączenia znajdują się w instrukcji obsługo odbiornika.

Aby włączyć tryb nadawania tętna:

  1. Przejdź do części Ustawienia w menu głównym.
  2. Naciśnij , zaakceptuj prośbę o włączenie trybu nadawania tętna

Aby wyłączyć tryb nadawania tętna, naciśnij przycisk wstecz i zatwierdź wybór.

Pamiętaj, że podczas pracy w tym trybie A370 nie zapisuje treningów w Dzienniku Flow. Dane treningowe zostaną zapisane w Dzienniku tylko w przypadku, gdy odbiornik jest kompatybilny z Flow.