Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Zaplanuj swój trening

Zaplanuj swój trening

Możesz planować treningi w serwisie internetowym Flow, tworząc szczegółowe cele treningowe i synchronizując je z A370 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow. W czasie treningu A370 podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel. Pamiętaj, że podczas treningów zaplanowanych w serwisie Flow A370 korzysta ze stref tętna – funkcja EnergyPointer nie jest dostępna.

 • Szybki cel: Wybierz czas trwania treningu lub liczbę spalonych kalorii. Możesz np. wybrać spalenie 500 kcal lub bieg trwający 30 minut.
 • Cel – trening interwałowy: Możesz podzielić swój trening na fazy i ustalić dla nich różne czasy, a także intensywność każdej z nich. Funkcja służy m.in. do tworzenia treningów interwałowych i dodawania do nich odpowiednich faz rozgrzewki i ochłonięcia.
 • Ulubione: Utwórz cel i dodaj go do menu Ulubione, aby łatwo móc wykorzystać go następnym razem.

Wyznaczanie celu treningowego

 1. Przejdź do ekranu Dziennik i kliknij Dodaj > Cel treningowy.
 2. Na ekranie Dodaj cel treningowy wybierz Szybki lub Interwałowy.

Szybki cel

 1. Wybierz Szybki.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Wprowadź czas trwania lub liczbę kalorii. Możesz wprowadzić tylko jedną z tych wartości.
 4. Kliknij ikonę ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 5. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Trening interwałowy

 1. Wybierz Interwałowy.
 2. Wybierz Sport i wprowadź następujące dane: Nazwa celu (maks. 45 znaków), Data, Godzina oraz Uwagi (opcjonalne).
 3. Zdecyduj, czy chcesz utworzyć nowy cel dotyczący treningu interwałowego (UTWÓRZ NOWY), czy wykorzystać szablon (UŻYJ SZABLONU).
 4. Dodaj fazy do Twojego celu. Wybierz CZAS TRWANIA, aby dodać fazę z określonym czasem trwania. Wybierz nazwę i czas trwania każdej z faz, opcję ręcznego lub automatycznego rozpoczynania następnej fazy oraz poziom intensywności.
 5. Kliknij ikonę ulubionych , aby zapisać cel w menu Ulubione.
 6. Kliknij Zapisz, aby dodać cel do Dziennika.

Ulubione

Po utworzeniu celu i dodaniu go do ulubionych możesz go używać jako celu zaplanowanego.

 1. Wybierz ULUBIONE CELE. Zostanie wyświetlona lista ulubionych celów treningowych.
 2. Kliknij UŻYJ, aby wybrać ulubiony cel treningowy jako szablon.
 3. Wprowadź DatęGodzinę.
 4. Jeśli chcesz, możesz edytować wybrany cel.

  Edycja celu w tym widoku nie ma wpływu na ulubiony cel. Jeżeli chcesz edytować ulubiony cel, przejdź do części ULUBIONE, klikając ikonę gwiazdki obok swojego imienia i zdjęcia profilowego.
 5. Kliknij pozycję DODAJ DO DZIENNIKA, aby dodać cel na ekranie Dziennik.

Synchronizacja celów treningowych z A370

Pamiętaj, aby zsynchronizować cele treningowe wyznaczone w serwisie internetowym Flow z A370 za pomocą oprogramowania FlowSync lub aplikacji Flow. W przeciwnym razie będą one widoczne tylko w Twoim dzienniku lub na liście ulubionych w serwisie internetowym Flow.

Po synchronizacji celów treningowych z A370 ulubione cele znajdziesz w menu Ulubione.

Więcej informacji o rozpoczynaniu treningu z wyznaczonym celem można znaleźć w części Rozpoczynanie treningu.