Jesteś tutaj: Polar Flow > Synchronizacja

Synchr.

Przesyłaj dane z A370 za pomocą portu USB, wykorzystując oprogramowanie FlowSync lub bezprzewodowo za pomocą technologii Bluetooth® Smart poprzez aplikację Flow. Synchronizacja danych między A370, a serwisem internetowym Flow i aplikacją jest możliwa po założeniu konta Polar i zainstalowaniu oprogramowania FlowSync. Skonfigurowanie A370 na stronie flow.polar.com/start oznacza, że konto zostało już utworzone, a oprogramowanie pobrane. Jeżeli podczas rozpoczynania korzystania z A370, wykonano szybką konfigurację, przejdź do strony flow.polar.com/start, aby wykonać pełną konfigurację. Aplikację Flow możesz pobrać na telefon z serwisu App Store lub Google Play.

Pamiętaj o synchronizowaniu i aktualizowaniu danych między A370, serwisem internetowym i aplikacją mobilną, gdziekolwiek się znajdujesz.

Synchronizacja z aplikacją mobilną Flow

Przed synchronizacją upewnij się, że:

  • Masz założone konto Polar i zainstalowaną aplikację Flow.
  • Funkcja Bluetooth została włączona, a tryb samolotowy nie jest aktywny w Twoim telefonie.
  • A370 został połączony z Twoim telefonem. Więcej informacji znajduje się w części Aplikacja Polar Flow.

Ręczna synchronizacja danych:

  1. Zaloguj się do aplikacji Flow, po czym naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk A370.
  2. Wyświetlony zostanie komunikat Wyszukiwanie, łączenie, Łączenie, a następnie Synchronizacja.
  3. Po zakończeniu operacji pojawi się komunikat Zakończono.

Polar A370 co godzinę synchronizuje się z aplikacją Polar Flow bez konieczności jej uruchamiania. Po każdym treningu, otrzymaniu powiadomienia o braku aktywności, osiągnięciu celu związanego z aktywnością czy przeprowadzeniu testu Fitness Test dane są synchronizowane w tle.

Po synchronizacji A370 z aplikacją Flow dane treningowe zostaną również zsynchronizowane z serwisem internetowym Flow za pomocą połączenia internetowego.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z aplikacji Polar Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/Flow_app

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow za pomocą oprogramowania FlowSync

Synchronizacja danych z serwisem internetowym Flow jest możliwa po instalacji oprogramowania FlowSync. Przed próbą synchronizacji odwiedź stronę flow.polar.com/start, pobierz oprogramowanie i zainstaluj je.

  1. Podłącz A370 do komputera za pomocą kabla USB. Upewnij się, że oprogramowanie FlowSync zostało uruchomione.
  2. Na ekranie komputera pojawi się okno oprogramowania FlowSync, a następnie rozpocznie się synchronizacja danych.
  3. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlony zostanie komunikat o pomyślnym zakończeniu operacji.

Po każdym podłączeniu A370 do komputera oprogramowanie Polar FlowSync wyśle dane do serwisu internetowego Polar Flow i zsynchronizuje wszelkie ustawienia, które zostały edytowane. Jeżeli synchronizacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchom oprogramowanie FlowSync za pomocą ikony na pulpicie (Windows) lub z folderu aplikacji (Mac OS X). Oprogramowanie FlowSync powiadomi Cię za każdym razem, gdy dostępna będzie aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Zalecana jest jej instalacja.

Jeżeli po podłączeniu A370 do komputera zmienisz ustawienia w serwisie internetowym Flow, naciśnij przycisk synchronizacji w oprogramowaniu FlowSync, aby wysłać aktualne ustawienia do A370.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z serwisu internetowego Flow odwiedź stronę support.polar.com/en/support/flow.

W celu uzyskania pomocy technicznej i bardziej szczegółowych informacji na temat korzystania z oprogramowania FlowSync odwiedź stronę support.polar.com/en/support/FlowSync.