Jesteś tutaj: Trening > Rozpoczynanie treningu

Rozpoczynanie treningu

W widoku czasu, przesuń ekran w górę lub dół i dotknij „Trening”, aby przejść do trybu przedtreningowego.

Wybierz profil sportowy, którego chcesz używać przesuwając zawartość ekranu w górę lub w dół.

Pozostań w trybie przedtreningowym do momentu, aż A370 wykryje Twoje tętno, aby mieć pewność, że Twoje dane treningowe będą dokładne.

Ikona serca zacznie wyświetlać Twoje tętno po jego wykryciu.

Podczas korzystania z sensora tętna Polar połączonego z A370, urządzenie to automatycznie korzysta z połączonego sensora do pomiaru tętna podczas treningu. Niebieskie koło wokół symbolu tętna oznacza, że A370 używa połączonego sensora, aby zmierzyć Twoje tętno.

Jeśli użyjesz lokalizacji Twojego telefonu, ikona GPS ze statycznym okręgiem pojawi się, jeśli lokalizacja jest wykryta i można zacząć monitorowanie sesji treningowej.

Więcej informacji dotyczących funkcji Polar A370 podczas treningu znajduje się w części Funkcje dostępne podczas treningu.

Aby wstrzymać trening, naciśnij boczny przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat Wstrzymano, a A370 przejdzie w tryb wstrzymania. Aby kontynuować trening, naciśnij ikonę z zielonymi strzałkami.

Aby zakończyć trening, przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy w trakcie rejestrowania lub po wstrzymaniu treningu i zaczekaj do wyświetlenia podsumowania treningu. Możesz też nacisnąć i przytrzymać przez trzy sekundy czerwoną ikonę stop.

Rozpoczynanie treningu z celem treningowym

Możesz planować treningi i tworzyć szczegółowe cele treningowe w serwisie internetowym Flow i synchronizować je z A370 za pomocą oprogramowania Flowsync lub aplikacji Flow. W czasie treningu A370 podpowie Ci, jak osiągnąć wyznaczony cel.

Aby rozpocząć trening z celem treningowym:

  1. Przejdź do menu Mój dzień.
  2. Wybierz cel z listy, dotykając go.
  3. Wybierz profil sportowy, którego chcesz używać, naciskając odpowiednią ikonę.
  4. Wyświetlony zostanie ekran treningu, co oznacza, że możesz rozpocząć trening.