Jesteś tutaj: Funkcje > Powiadomienia z telefonu (iOS)

Powiadomienia z telefonu (iOS)

Funkcja Powiadomienia z telefonu umożliwia wyświetlanie powiadomień o połączeniach przychodzących i wiadomościach oraz komunikatów z telefonu bezpośrednio na urządzeniu Polar. Na ekranie urządzenia Polar będą wyświetlane takie same powiadomienia jak na ekranie telefonu. Podczas treningu z pomiarem tętna z A370 będziesz otrzymywać tylko powiadomienia o połączeniach, pod warunkiem że na telefonie włączona będzie aplikacja Polar Flow.

 • Upewnij się, że na A370 zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, a na telefonie – najnowsza wersja aplikacji Polar Flow.
 • Aby skorzystać z funkcji Powiadomienia z telefonu, musisz zainstalować aplikację Polar Flow na urządzeniu z systemem iOS, a A370 musi być połączone z aplikacją.
 • Pamiętaj, że gdy funkcja Powiadomienia z telefonu jest włączona, baterie produktu Polar i telefonu będą rozładowywać się szybciej z powodu stale włączonej transmisji Bluetooth.

Ustawienia powiadomień z telefonu

Aplikacja mobilna Polar Flow

Funkcja Powiadomienia z telefonu w aplikacji Polar Flow jest domyślnie wyłączona.

Funkcję Powiadomienia z telefonu można włączyć/wyłączyć w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację Polar Flow.
 2. Przejdź do części Urządzenia i strony A370, jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie Polar.
 3. W części Powiadomienia z telefonu wybierz Włącz, Włącz (bez podglądu) lub Wyłącz.
 4. Zsynchronizuj Polar A370 z aplikacją mobilną, przytrzymując boczny przycisk.
 5. Na wyświetlaczu A370 wyświetlony zostanie komunikat Powiadom. z telefonu wł. lub Powiadom. z telefonu wył.

Pamiętaj, aby po każdej zmianie ustawień powiadomień z poziomu aplikacji Polar Flow zsynchronizować A370 z aplikacją.

Włączanie funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień w aplikacji Polar Flow

Po włączeniu funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień wyświetlacz nie będzie podświetlany przy ruchu nadgarstkiem, co pozwoli lepiej wypocząć w ciemnym pomieszczeniu, np. w sypialni.

Jeśli chcesz wyłączyć wyświetlanie powiadomień o określonej porze dnia, włącz funkcję Okresowe wyłączenie powiadomień w aplikacji Polar Flow. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać powiadomień w wybranym czasie. Domyślnie funkcja Okresowe wył. powiadomień włączona jest od 22.00 do 7.00.

Zmiana ustawień Okresowego wyłączania powiadomień:

 1. Otwórz aplikację Polar Flow.
 2. Przejdź do części Urządzenia i strony A370, jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie Polar.
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Okresowe wyłączenie powiadomień i ustawić czas, w którym ma być włączona.
 4. Zsynchronizuj Polar A370 z aplikacją mobilną, przytrzymując boczny przycisk A370.

Okresowe wyłączenie powiadomień na A370

Funkcję wyświetlania powiadomień z telefonu możesz wyłączyć bezpośrednio z poziomu A370:

 1. Przejdź do części Ustawienia.
 2. Dotknij ikony funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień:

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień. Jeśli funkcja ta jest włączona, na ekranie zegara wyświetlana jest ikona księżyca:

Aby włączyć powiadomienia, powtórz powyższe kroki.

Ustawienia telefonu

Rodzaj powiadomień wyświetlanych na A370 zależy od wybranych ustawień powiadomień w telefonie. Aby zmienić ustawienia powiadomień w telefonie z systemem iOS:

 1. Przejdź do menu Ustawienia > Powiadomienia i wybierz aplikację.
 2. Upewnij się, że włączona jest opcja Zezwól na powiadomienia, a styl alertu po odblokowaniu to Banery lub Alerty.

  Pamiętaj, że podczas treningów będziesz otrzymywać wyłącznie powiadomienia o połączeniach i komunikaty dotyczące lokalizacji.

Działanie funkcji

Po odebraniu powiadomienia urządzenie Polar dyskretnie poinformuje Cię o tym wibracjami. W przypadku połączenia dostępne są opcje odebrania, wyciszenia lub odrzucenia powiadomienia (tylko iOS 8). Wyciszenie powoduje jedynie wyciszenie powiadomienia na urządzeniu Polar, telefon nie zostanie wyciszony. Powiadomienia odebrane w czasie, kiedy aktywne jest powiadomienie o połączeniu, nie zostaną wyświetlone.

Jeśli aplikacja Polar Flow jest uruchomiona na telefonie, podczas treningu możesz odbierać połączenia i otrzymywać wskazówki nawigacyjne (tylko przy włączonych mapach Google). Podczas treningu powiadomienia (z poczty elektronicznej, kalendarza, aplikacji itd.) nie są odbierane.

Odrzucanie powiadomień

Powiadomienia można odrzucać ręcznie lub automatycznie po upływie określonego czasu. Ręczne odrzucenie powiadomienia powoduje równoczesne usunięcie go z ekranu telefonu. W przypadku odrzucenia automatycznego po upływie określonego czasu powiadomienie jest usuwane z urządzenia Polar, ale pozostaje nadal aktywne na telefonie.

Aby odrzucić powiadomienie:

 • Ręcznie: Naciśnij boczny przycisk.

  Automatycznie po upływie określonego czasu: Powiadomienie, które nie zostało odrzucone ręcznie, zniknie z wyświetlacza po upływie 30 s.

Funkcja Powiadomienia z telefonu korzysta z łączności Bluetooth

Funkcje Bluetooth i Powiadomienia z telefonu działają, gdy odległość pomiędzy A370 a telefonem nie jest większa niż 5 m/16 stóp i nic nie zakłóca komunikacji. Jeśli A370 znajdowało się poza zasięgiem przez mniej niż 2 godziny, telefon automatycznie nawiąże połączenie w ciągu 15 minut od ponownego znalezienia się w zasięgu.

Jeśli znajdowało się poza zasięgiem przez ponad 2 godziny, nawiąż połączenie ponownie, przytrzymując boczny przycisk na A370.