Jesteś tutaj: Funkcje > Powiadomienia z telefonu (Android)

Powiadomienia z telefonu (Android)

Funkcja Powiadomienia z telefonu umożliwia wyświetlanie powiadomień o połączeniach przychodzących i wiadomościach oraz komunikatów z telefonu bezpośrednio na urządzeniu Polar. Na ekranie urządzenia Polar będą wyświetlane takie same powiadomienia jak na ekranie telefonu. Pamiętaj, że podczas treningu z pomiarem tętna z A370 nie będziesz otrzymywać żadnych powiadomień.

 • Upewnij się, że na Twoim telefonie zainstalowany jest system Android w wersji 5.0 lub nowszej.

 • Aby skorzystać z funkcji Powiadomienia z telefonu, musisz zainstalować aplikację Polar Flow na urządzeniu z systemem Android, a A370 musi być połączone z aplikacją.

 • Aby funkcja Powiadomienia z telefonu działała, na telefonie musi być uruchomiona aplikacja Polar Flow.

 • Pamiętaj, że gdy funkcja Powiadomienia z telefonu jest włączona, baterie produktu Polar i telefonu będą rozładowywać się szybciej z powodu stale włączonej transmisji Bluetooth.

Działanie tej funkcji zostało sprawdzone na najczęściej używanych modelach telefonów, w tym Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4, Sony Xperia Z3. W przypadku innych telefonów z systemem Android 5.0 funkcja może działać nieco inaczej.

Ustawienia powiadomień z telefonu

Włączanie i wyłączanie funkcji Powiadomienia z telefonu

Funkcja Powiadomienia z telefonu w aplikacji Polar Flow jest domyślnie wyłączona.

Funkcję Powiadomienia z telefonu można włączyć/wyłączyć w następujący sposób:

 1. Otwórz aplikację Polar Flow.
 2. Zsynchronizuj Polar A370 z aplikacją mobilną, przytrzymując boczny przycisk.

 3. Przejdź do > Urządzenia i strony A370, jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie Polar.
 4. W części Powiadomienia z telefonu wybierz Włącz, Włącz (bez podglądu) lub Wyłącz.
  Po włączeniu funkcji Powiadomienia z telefonu wyświetlone zostaną wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji na telefonie (np. zezwolenia aplikacji Polar Flow na dostęp do powiadomień telefonu). Wyświetlony zostanie komunikat Włączyć powiadomienia? Wybierz opcję Włącz. Następnie wybierz aplikację Polar Flow i dotknij OK.
 5. Zsynchronizuj Polar A370 z aplikacją mobilną, przytrzymując boczny przycisk.
 6. Na wyświetlaczu A370 wyświetlony zostanie komunikat Powiadom. z telefonu wł. lub Powiadom. z telefonu wył.

Pamiętaj, aby po każdej zmianie ustawień powiadomień z poziomu aplikacji Polar Flow zsynchronizować A370 z aplikacją.

Włączanie funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień w aplikacji Polar Flow

Po włączeniu funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień wyświetlacz nie będzie podświetlany przy ruchu nadgarstkiem, co pozwoli lepiej wypocząć w ciemnym pomieszczeniu, np. w sypialni.

Jeśli chcesz wyłączyć wyświetlanie powiadomień o określonej porze dnia, włącz funkcję Okresowe wyłączenie powiadomień w aplikacji Polar Flow. Po włączeniu tej funkcji nie będziesz otrzymywać powiadomień w wybranym czasie. Domyślnie funkcja Okresowe wył. powiadomień włączona jest od 22.00 do 7.00.

Zmiana ustawień Okresowego wyłączania powiadomień:

 1. Otwórz aplikację Polar Flow.
 2. Przejdź do > Urządzenia i strony A370, jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie Polar.
 3. Włącz lub wyłącz funkcję Okresowe wyłączenie powiadomień i ustawić czas, w którym ma być włączona. Funkcja Okresowe wyłączenie powiadomień jest dostępna tylko jeśli włączono funkcję Powiadomienia z telefonu.
 4. Zsynchronizuj Polar A370 z aplikacją mobilną, przytrzymując boczny przycisk A370.

Okresowe wyłączenie powiadomień na A370

Funkcję wyświetlania powiadomień z telefonu możesz wyłączyć bezpośrednio z poziomu A370:

 1. Przejdź do części Ustawienia.
 2. Dotknij ikony funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień:

Na wyświetlaczu pojawi się informacja o włączeniu funkcji Okresowe wyłączenie powiadomień. Jeśli funkcja ta jest włączona, na ekranie zegara wyświetlana jest ikona księżyca:

Aby włączyć powiadomienia, powtórz powyższe kroki.

Blokuj aplikacje

Aplikacja Polar Flow umożliwia blokowanie powiadomień wysyłanych przez określone aplikacje. Jak tylko otrzymasz pierwsze powiadomienie z danej aplikacji na A370, aplikacja ta zostanie umieszczona na liście w menu > Powiadomienia > Blokuj aplikacje. Tam, jeśli chcesz, możesz zablokować powiadomienia.

Ustawienia telefonu

Aby otrzymywać powiadomienia z telefonu na A370, musisz najpierw włączyć powiadomienia w aplikacji mobilnej, z której chcesz je otrzymywać. Możesz to zrobić w ustawieniach aplikacji mobilnej lub w ustawieniach powiadomień z aplikacji w telefonie z systemem Android. Więcej informacji na temat ustawień powiadomień z aplikacji znajduje się w instrukcji obsługi telefonu.

Aplikacja Polar Flow musi posiadać uprawnienia do odczytywania powiadomień z telefonu. W związku z tym musisz zezwolić aplikacji Polar Flow na dostęp do powiadomień z telefonu (tzn. włączyć powiadomienia w aplikacji Polar Flow). Aplikacja Polar Flow wyświetli wskazówki umożliwiające dostępu do powiadomień.

Działanie funkcji

Po odebraniu powiadomienia urządzenie Polar dyskretnie poinformuje Cię o tym wibracjami. W przypadku połączenia dostępne są opcje odebrania, wyciszenia lub odrzucenia powiadomienia. Wyciszenie powoduje jedynie wyciszenie powiadomienia na urządzeniu Polar, telefon nie zostanie wyciszony. Powiadomienia odebrane w czasie, kiedy aktywne jest powiadomienie o połączeniu, nie zostaną wyświetlone.

Podczas treningu powiadomienia nie są odbierane.

Odrzucanie powiadomień

Powiadomienia można odrzucać ręcznie lub automatycznie po upływie określonego czasu. Ręczne odrzucenie powiadomienia powoduje równoczesne usunięcie go z ekranu telefonu. W przypadku odrzucenia automatycznego po upływie określonego czasu powiadomienie jest usuwane z urządzenia Polar, ale pozostaje nadal aktywne na telefonie.

Aby odrzucić powiadomienie:

 • Ręcznie: Naciśnij boczny przycisk.

  Automatycznie po upływie określonego czasu: Powiadomienie, które nie zostało odrzucone ręcznie, zniknie z wyświetlacza po upływie 30 s.

Funkcja Powiadomienia z telefonu korzysta z łączności Bluetooth

Funkcje Bluetooth i Powiadomienia z telefonu działają, gdy odległość pomiędzy A370 a telefonem nie jest większa niż 5 m/16 stóp i nic nie zakłóca komunikacji. Jeśli A370 znajdowało się poza zasięgiem przez mniej niż 2 godziny, telefon automatycznie nawiąże połączenie w ciągu 15 minut od ponownego znalezienia się w zasięgu.

Jeśli znajdowało się poza zasięgiem przez ponad 2 godziny, nawiąż połączenie ponownie, przytrzymując boczny przycisk na A370.