Jesteś tutaj: Ustawienia > Ustawienia

Ustawienia

Menu Ustawienia

Dostęp do Ustawień można uzyskać z menu głównego. Naciśnięcie ikony powoduje zmianę jej koloru na zielony i włączenie funkcji.

Ciągły pomiar tętna Włącz lub wyłącz ciągły pomiar aktywności.
Tryb samolotowy. Przerywa wszystkie połączenia bezprzewodowe monitora aktywności.
Okresowe wyłączenie powiadomień. Wyłącza funkcję podświetlania wyświetlacza przy ruchu nadgarstkiem i blokuje Powiadomienia z telefonu.
Tryb nadawania tętna. Używaj A370 jako nadajnika tętna wraz z urządzeniem odbierającym dane o tętnie.
Wyłącz. Wyłącza urządzenie.
Resetuj aktualne połączenia Bluetooth. Zastosowanie akcesoriów wykorzystujących technologię Bluetooth będzie wymagać ponownego ich połączenia z urządzeniem.
Informacje. Wyświetla numer identyfikacyjny urządzenia, wersję oprogramowania sprzętowego itd.

Naciśnij boczny przycisk, aby powrócić do ekranu zegara.

Ustawienia wyświetlacza

Z poziomu serwisu internetowego Polar Flow lub aplikacji mobilnej Polar Flow, możesz wybrać, na której ręce będziesz nosić A370. W zależności od ustawień zmianie ulega orientacja ekranów na wyświetlaczu A370.

Aby uzyskać najbardziej miarodajne wyniki pomiaru aktywności, zalecamy noszenie produktu na ręce niedominującej.

Ustawienia możesz zmienić w dowolnym momencie, korzystając z serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej Polar Flow.

Zmiana ustawień wyświetlacza za pomocą komputera

  1. Podłącz A370 do portu USB komputera, przejdź na stronę flow.polar.com, a następnie zaloguj się.
  2. Przejdź do części Produkty, a następnie Ustawienia.
  3. Wybierz A370, a następnie zmień ustawienia dot. ręki, na której nosisz produkt.

    Orientacja ekranów wyświetlanych przez Polar A370 ulegnie zmianie podczas kolejnej synchronizacji.

Zmiana ustawień wyświetlacza za pomocą aplikacji mobilnej

  1. Przejdź do Urządzenia.
  2. Zmień ustawienia ręki dla A370.

    Orientacja ekranów wyświetlanych przez A370 ulegnie zmianie podczas kolejnej synchronizacji.

Ustawianie godziny

Bieżący czas i format wyświetlania są przesyłane z zegara systemowego komputera podczas synchronizacji A370 z serwisem internetowym Polar Flow. Aby zmienić wyświetlany czas, musisz najpierw zmienić czas za pomocą komputera, a następnie zsynchronizować A370.

Jeśli zmienisz strefę czasową na urządzeniu mobilnym i zsynchronizujesz aplikację z serwisem internetowym Polar Flow i A370, czas zmieni się również na A370. Aby zmiana czasu była możliwa, połączenie internetowe urządzenia mobilnego musi być aktywne.