Jesteś tutaj: Trening > Wstrzymanie/zakończenie sesji treningowej

Wstrzymanie/zakończenie sesji treningowej

1. Aby wstrzymać trening, naciśnij boczny przycisk. Wyświetlony zostanie komunikat Wstrzymano. Aby kontynuować trening, naciśnij ikonę z zielonymi strzałkami.

2. Aby zakończyć trening, przytrzymaj przycisk boczny przez trzy sekundy w trakcie rejestrowania lub po wstrzymaniu treningu i zaczekaj do zakończenia odliczania. Możesz też nacisnąć i przytrzymać czerwoną ikonę zatrzymania.

Jeżeli zakończysz trening po jego wstrzymaniu, czas liczony od momentu wstrzymania nie zostanie uwzględniony w łącznym czasie treningu.