Jesteś tutaj: Funkcje > GPS z telefonu

GPS przez telefonu

Umożliwia monitorowanie tras, prędkości i dystansu treningów z A370, korzystając z GPS w telefonie. Konieczna jest zainstalowana aplikacja Polar Flow na telefonie połączonym z A370 i posiadająca uprawnienia do wykorzystywania lokalizacji telefonu.

Po rozpoczęciu treningu na zewnątrz w menu Trening ikona GPS z okręgiem informuje o tym, że uzyskano sygnał GPS i można rozpocząć trening.

Musisz mieć przy sobie telefon przez cały czas trwania treningu.