Jesteś tutaj: Ustawienia > Tryb samolotowy

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego powoduje przerwanie komunikacji bezprzewodowej z A370. Możesz nadal korzystać z urządzenia, jednak niemożliwe jest synchronizowanie danych za pomocą aplikacji mobilnej Polar Flow oraz korzystanie z łączących się bezprzewodowo akcesoriów.

Włączanie trybu samolotowego

  1. Przejdź do części Ustawienia w menu głównym.
  2. Dotknij ikony ; wyświetlony zostanie komunikat TRYB SAMOLOTOWY WŁĄCZONY, a ikona zmieni kolor na zielony. Ikona samolotu wyświetlana jest na ekranie zegara.

​Wyłączanie trybu samolotowego

  1. Przejdź do części Ustawienia w menu głównym.
  2. Dotknij ikony; wyświetlony zostanie komunikat TRYB SAMOLOTOWY WYŁĄCZONY.