Jesteś tutaj: Polar Flow > Serwis internetowy Polar Flow > Ulubione

Ulubione

Funkcja Ulubione umożliwia przechowywanie ulubionych celów treningowych w serwisie internetowym Flow oraz zarządzanie nimi. W modelu A370 można jednocześnie zapisać 20 ulubionych treningów. Jeśli w serwisie Flow zapisano ponad 20 ulubionych treningów, podczas synchronizacji do pamięci A370 przesłanych zostanie pierwsze 20 ulubionych z listy. Są one dostępne w menu Ulubione produktu Polar A370.

Możesz zmieniać kolejność ulubionych, korzystając w serwisie internetowym z metody „przeciągnij i upuść”. Wybierz element, który chcesz przemieścić, a następnie przeciągnij go, umieszczając w żądanym miejscu na liście.

Dodawanie celu treningowego do ulubionych

 1. Wyznacz swój cel treningowy.
 2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
 3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

lub

 1. Wybierz istniejący cel z menu Dziennik.
 2. Kliknij ikonę ulubionych w prawym dolnym rogu strony.
 3. Cel zostanie dodany do ulubionych.

Edytowanie ulubionych

 1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
 2. Wybierz element, który chcesz edytować.
 3. Możesz zmienić nazwę celu. Kliknij ZAPISZ.
 4. Aby edytować inne szczegóły celu, kliknij PODGLĄD. Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych zmian kliknij ZAKTUALIZUJ ZMIANY.

Usuwanie ulubionych

 1. Kliknij ikonę ulubionych w prawym górnym rogu, obok swojego imienia. Wyświetlone zostaną wszystkie ulubione cele treningowe.
 2. Kliknij ikonę usuwania w prawym górnym rogu celu treningowego, aby usunąć go z listy ulubionych.