Jesteś tutaj: Funkcje > Funkcje Smart Coaching > Ciągły pomiar tętna

Ciągły pomiar tętna

Funkcja ciągłego pomiaru tętna pozwala na stałe mierzenie tętna. Umożliwia dokładniejszy pomiar liczby spalanych dziennie kalorii oraz ogólnej aktywności, gdyż dzięki tej funkcji aktywności charakteryzujące się niewielkimi ruchami nadgarstka, jak np. jazda na rowerze, mogą być dokładnie mierzone.

Funkcja ciągłego pomiaru tętna jest automatycznie włączona w A370. Ciągły pomiar tętna A370 można włączać i wyłączać w menu Ustawienia po naciśnięciu ikony . Funkcja ciągłego pomiaru tętna mierzy tętno w inteligentny, praktyczny i zoptymalizowany pod kątem użytkownika sposób. Włączona funkcja ciągłego pomiaru tętna spowoduje szybsze rozładowywanie akumulatora urządzenia Polar.

W menu Mój dzień widoczne są najwyższe i najniższe wartości tętna z całego dnia oraz najniższe tętno z ostatniej nocy. Dokładniejsze informacje na temat tych pomiarów w dłuższych okresach znaleźć można w serwisie i aplikacji Polar Flow.

Ciągły pomiar tętna Polar uruchamia się raz na kilka minut lub na podstawie ruchów nadgarstka.

Funkcja mierzy tętno raz na kilka minut. Jeśli tętno jest podwyższone, urządzenie rozpoczyna ciągły pomiar tętna. Funkcja może również uruchamiać się na bazie ruchów nadgarstka, jeśli np. idziesz szybkim tempem przez minimum minutę.

Ciągły pomiar tętna zatrzymuje się automatycznie w momencie, gdy aktywność spada poniżej określonego poziomu. Gdy urządzenie Polar wykryje, że od dłuższego czasu siedzisz, funkcja ciągłego pomiaru tętna uruchamia się, aby odnotować najniższe tętno w ciągu dnia.