Jesteś tutaj: Ważne informacje > Baterie

Baterie

Firma Polar zaleca przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów, a tym samym ograniczenie możliwego niepożądanego wpływu odpadów na środowisko i zdrowie ludzi oraz, jeśli to możliwe, oddawanie produktów (po zakończeniu ich przydatności) do punktów zbiórki odpadów elektronicznych. Nie utylizować produktu razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Ładowanie A370

Zegarek A370 jest wyposażony we wbudowany akumulator. Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania. Spadek wydajności akumulatora stanie się zauważalny po ponad 300 ładowaniach i rozładowaniach. Liczba cykli ładowania różni się w zależności od warunków użytkowania i obsługi.

Nie ładuj akumulatora w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej +40°C albo jeśli port USB jest wilgotny.

Nie ładuj urządzenia, jeśli port USB jest zepsuty.

Akumulator można również naładować przez podłączenie do gniazdka ściennego. W przypadku ładowania zegarka za pomocą gniazdka, użyj zasilacza USB (nie jest dołączony do zestawu). Jeśli używasz zasilacza USB, upewnij się, że posiada on oznaczenie „Output 5V DC” („Wyjście 5 V DC”) oraz zapewnia prąd o natężeniu co najmniej 500 mA. Używaj wyłącznie zasilacza USB posiadającego stosowne certyfikaty bezpieczeństwa (z oznaczeniem „LPS”, „Limited Power Supply”, „UL Listed” lub „CE”).

Nie ładuj produktów Polar za pomocą ładowarki 9 V. Korzystanie z ładowarki 9 V może doprowadzić do uszkodzenia Twojego produktu Polar.

Po podłączeniu do komputera możesz jednocześnie naładować akumulator A370 i zsynchronizować urządzenie z oprogramowaniem FlowSync.

  1. Wciśnij górną część (A) zaślepki portu USB na pasku, aby otworzyć port micro USB, i podłącz znajdujący się w zestawie kabel USB (B).

  2. Podłącz drugi koniec kabla do portu USB komputera. Przed podłączeniem do komputera sprawdź, czy port USB jest suchy. Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, rozpoczęcie ładowania może zająć kilka minut.

  1. Po zsynchronizowaniu widoczna na ekranie zielona ikona baterii zacznie się napełniać.
  2. Pełna zielona ikona baterii oznacza, że bateria A370 została całkowicie naładowana.

Akumulator nie powinien pozostawać całkowicie rozładowany ani w pełni naładowany przez dłuższy czas, ponieważ może to wpłynąć na jego trwałość.

Czas działania akumulatora

Czas działania akumulatora wynosi do 4 dni przy całodobowym pomiarze aktywności, ciągłemu pomiarowi tętna i godzinie treningu dziennie (bez powiadomień z telefonu) Czas działania akumulatora jest zależny od wielu czynników, takich jak: temperatura otoczenia, w którym A370 jest używany, wybrane funkcje, czas aktywności wyświetlacza i zużycie akumulatora. Czas pracy ulega znacznemu skróceniu w bardzo niskich temperaturach. Noszenie zegarka A370 pod odzieżą wierzchnią pomaga utrzymać wyższą temperaturę i wydłużyć czas działania akumulatora.

Powiadomienie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Niski poziom akum. Podłącz do ładow.

Poziom naładowania akumulatora jest niski. Zalecane jest ładowanie A370.

Naładuj przed treningiem

Poziom naładowania baterii jest zbyt niski, aby zarejestrować trening. Nie można rozpocząć rejestracji nowego treningu do czasu naładowania akumulatora A370.

Jeśli wyświetlacz pulsometru A370 nie jest aktywowany po wykonaniu gestu ręką lub naciśnięciu przycisku, oznacza to, że akumulator wyczerpał się i urządzenie przeszło w tryb spoczynku. Naładuj A370. Jeśli akumulator jest całkowicie wyczerpany, wyświetlenie animacji ładowania może potrwać pewien czas.