Jesteś tutaj: Funkcje > Całodobowy pomiar aktywności

Całodobowy pomiar aktywności

A370 monitoruje Twoją aktywność za pomocą wbudowanego akcelerometru 3D, który rejestruje ruchy ręką. Analizuje częstotliwość, intensywność i regularność ruchów oraz inne dane o Twojej aktywności fizycznej, dzięki czemu będziesz mógł sprawdzić swoją aktywność na co dzień, poza regularnymi treningami. Aby uzyskać najbardziej wiarygodne wyniki, zalecamy noszenie A370 na ręce niedominującej.

Cel związany z aktywnością

Po utworzeniu konta w serwisie Polar Flow uzyskasz dostęp do osobistego celu związanego z aktywnością. Funkcja pomaga osiągnąć każdego dnia założony cel. Informacje na temat celu aktywności są dostępne za pomocą A370 oraz w aplikacji i serwisie internetowym Polar Flow. Cel dotyczący aktywności oparty jest na danych osobowych i poziomie dziennej aktywności, które można znaleźć w ustawieniach Dziennego celu związanego z aktywnością w serwisie internetowym Flow.

Jeśli chcesz zmienić cel, zaloguj się do serwisu Flow, kliknij na swoje imię i nazwisko/zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu i przejdź do karty Dzienny cel związany z aktywnością w Ustawieniach. Dzienny cel związany z aktywnością pozwala spośród trzech poziomów aktywności wybrać taki, który jest najbliższy Twojemu typowemu planowi dnia i aktywności. Pod obszarem wyboru podawane są informacje o właściwej dla wybranego poziomu aktywności wymaganej do osiągnięcia dziennego celu. Przykładowo jeżeli jesteś pracownikiem biurowym i większość dnia spędzasz w pozycji siedzącej, Twój cel na typowy dzień to około 4 godziny aktywności o niskiej intensywności. Wymagania wobec osób, które w ramach swojej pracy dużo stoją i chodzą są wyższe.

Dane dotyczące aktywności

Pasek aktywności A370 stopniowo napełnia się, pokazując Twoje postępy w osiąganiu dziennego celu. Pełny pasek aktywności oznacza osiągnięcie celu. Zostanie to zasygnalizowane wibracjami. Pasek aktywności jest dostępny w menu Mój dzień i na niektórych ekranach zegarka.

W menu Mój dzień możesz sprawdzić informacje o swojej aktywności w ciągu dnia oraz o przeprowadzonych i zaplanowanych treningach.

  • Kroki: Liczba pokonanych kroków. Długość i rodzaj aktywności są rejestrowane i szacunkowo przeliczane na kroki.
  • Kalorie: Pokazuje liczbę kalorii spalonych podczas treningu, w wyniku aktywności i w związku z procesami metabolicznymi (minimalna aktywność metaboliczna wymagana do podtrzymania życia).

Zwróć uwagę, że informacje dotyczące sesji treningowych nie są wyświetlane w obrębie danych dotyczących dziennej aktywności. Innymi słowy, liczba kroków, dystans, czas aktywności i liczba kalorii, jak również ogólne postępy w osiąganiu dziennego celu związanego z aktywnością wyświetlane pod menu Mój dzień na monitorze aktywności oraz pod opcją Aktywność w aplikacji mobilnej i w serwisie Polar Flow, odzwierciedlają wszelką aktywność w ciągu dnia poza zarejestrowanymi sesjami treningowymi.

Powiadomienie o braku aktywności

Powszechnie wiadomo, że aktywność fizyczna ma bardzo istotne znaczenie dla zachowania dobrego stan zdrowia. Oprócz aktywności fizycznej ważne jest także, aby unikać długotrwałego siedzenia. Siedzenie przez długi czas niekorzystnie wpływa na zdrowie, nawet w dni, w które trenujesz i dostarczasz organizmowi wystarczającą dawkę aktywności. A370 zauważa zbyt długi czas braku aktywności w ciągu dnia i pomaga przerwać siedzenie, aby zmniejszyć negatywny wpływ na stan zdrowia.

Jeśli siedzisz od 55 minut, włączone zostanie powiadomienie o braku aktywności: wyświetlony zostanie komunikat Czas, aby się ruszyć! i wyczuwalne będą delikatne wibracje. Wstań i znajdź sposób, żeby być w ruchu. Przejdź się, rozciągnij mięśnie lub wykonaj inne lekkie ćwiczenie. Komunikat zniknie, jeśli zaczniesz się ruszać lub naciśniesz przycisk. W przypadku braku aktywności w ciągu następnych pięciu minut wyświetlony zostanie znacznik bezczynności, który po zsynchronizowaniu będzie widoczny także w aplikacji i serwisie Flow.

Zarówno aplikacja, jak i serwis internetowy Polar Flow podają informacje o liczbie otrzymanych znaczników braku aktywności. Dzięki temu możesz kontrolować swoje codzienne czynności i wprowadzać do nich zmiany, tak aby Twój styl życia stał się bardziej aktywny.

Informacje o śnie w serwisie internetowym i aplikacji Flow

Urządzenia Polar z funkcją ciągłego monitorowania aktywności automatycznie wykrywają moment zaśnięcia, parametry snu i moment przebudzenia na podstawie ruchów nadgarstka. Monitorują ruchy podczas snu, aby odnotować wszystkie przerwy, i na tej podstawie podają, ile faktycznie trwał Twój sen. Monitorowanie snu oparte jest na ruchach ręki niedominującej i wykorzystuje cyfrowy akcelerometr 3D.

Monitorowanie snu pozwala na uzyskanie informacji na temat cykli snu, co umożliwia określenie obszarów wymagających poprawy lub zmiany. Porównanie średnich wyników z każdej nocy i ocena cyklu snu pozwala sprawdzić, jak aktywności w ciągu dnia wpływają na sen. Cotygodniowe podsumowania na koncie Polar Flow pozwalają ocenić regularność snu.

Polar Sleep PlusTM – kluczowe elementy monitorowania snu

• Łączna długość snu – To całkowity czas od zaśnięcia do pobudki. Twój Polar monitoruje ruchy ciała i wykrywa momenty zaśnięcia i przebudzenia. Wykrywa również przerwy w śnie podczas całego czasu snu.

• Sen faktyczny – To czas od zaśnięcia do obudzenia się z wyłączeniem przebudzeń. Innymi słowy, jest to czas snu po odjęciu przerw. Tylko czas rzeczywistego snu jest wliczany do snu faktycznego. Rzeczywisty czas snu może być przedstawiony jako wartość procentowa [%] lub czas [godz.:min].

• Przebudzenia – Podczas normalnego snu ma miejsce kilka krótkich i długich przerw w śnie. To, czy pamiętamy o tych przebudzeniach zależy od ich długości. Zazwyczaj nie pamiętamy krótszych przerw. Dłuższe, np. kiedy wstajemy napić się wody, są przez nas zapamiętywane.

• Ciągłość snu – Opisuje ilość przerw snu. Ciągłość opisywana jest w skali 1 – 5, gdzie 5 to duża ciągłość snu. Im niższa wartość tym więcej przerw miało miejsce podczas snu. Dobry sen składa się z długich nieprzerywanych segmentów snu bez częstych przebudzeń.

• Samoocena – Poza przedstawianiem obiektywnych danych dotyczących snu serwis Flow zachęca do samodzielnego oceniania snu każdego dnia. Możliwa jest ocena snu w pięciostopniowej skali: bardzo zły – zły – umiarkowany – dobry – bardzo dobry. Po odpowiedzi na to pytanie otrzymasz informacje w dłuższej formie tekstowej na temat długości i jakości snu.

Dane treningowe w aplikacji i serwisie internetowym Flow

Aplikacja Flow umożliwia obserwowanie i analizowanie danych dotyczących własnej aktywności w dowolnym miejscu oraz bezprzewodową synchronizację pulsometru A370 z serwisem internetowym Flow. Serwis internetowy Flow pozwala uzyskać maksymalnie szczegółowy wgląd w dane dotyczące aktywności.