Je bent hier: Belangrijke informatie > Batterijen

Batterijen

Polar moedigt je aan om aan het einde van de levensduur van het product de mogelijke effecten van afval op het milieu en de gezondheid te minimaliseren door je te houden aan de plaatselijke regelgeving voor afvalverwerking en, waar mogelijk, gebruik te maken van gescheiden inzameling van elektronische apparaten. Werp dit product niet weg als gewoon huisvuil.

Batterij A370 opladen

De A370 heeft een interne oplaadbare batterij. Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. Je kunt de batterij ruim 300 keer opladen en ontladen voordat de capaciteit merkbaar terugloopt. Het aantal oplaadcycli is ook afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C, of als de USB-poort vochtig is.

Laad het apparaat niet op als de USB-poort defect is.

Je kunt de batterij via een stopcontact opladen. Gebruik bij het opladen via een stopcontact een USB-voedingsadapter (niet meegeleverd bij het product). Gebruik je een USB-voedingsadapter? Zorg dan dat je adapter is gemarkeerd met “output 5Vdc” en dat de adapter minimaal 500 mA levert. Gebruik alleen een USB-voedingsadapter met het juiste veiligheidskeurmerk (gemarkeerd met "LPS", "Limited Power Supply", "UL listed" of “CE”).

Laad Polar producten niet op met een oplader van 9 volt, anders kunnen ze beschadigd raken.

Je kunt de A370 opladen door hem op je computer aan te sluiten. Je kunt de A370 tegelijkertijd laten synchroniseren met FlowSync.

  1. Druk het bovenste deel (A) van het USB-klepje in de armband naar beneden om bij de micro-USB-poort te komen en sluit de meegeleverde USB-kabel aan (B).

  2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-poort van je computer. Controleer of de USB-poort droog is voordat je het apparaat aansluit op je computer. Als de batterij volledig leeg is, kan het een paar minuten duren voordat het opladen begint.

  1. Na de synchronisatie zie je op het display een animatie een groen batterijpictogram dat wordt opgeladen.
  2. Wanneer het groene batterijpictogram vol is, is de A370 volledig opgeladen.

Laat de batterij niet langdurig leeg en houd hem niet altijd volledig opgeladen, want dat kan de levensduur van de batterij beïnvloeden.

Gebruiksduur batterij

De batterij heeft een gebruiksduur van maximaal 4 dagen bij 24/7 activiteitsmeting, continue hartslagmeting en 1 uur/dag training (zonder Smart notifications). De gebruiksduur is afhankelijk van veel factoren, zoals de temperatuur van de omgeving waarin je de A370 gebruikt, de functies die je gebruikt, hoe vaak het scherm is ingeschakeld en de batterijleeftijd. De gebruiksduur neemt merkbaar af bij temperaturen onder nul. Als je de A370 onder je jas draagt, blijft hij warmer en neemt de gebruiksduur toe.

Melding Batterij bijna leeg

Batterij bijna leeg. Opladen.

De batterij is bijna leeg. Het is raadzaam de A370 op te laden.

Opladen vóór de training.

De batterij is niet voldoende opgeladen om een trainingssessie te kunnen registreren. Je kunt pas een nieuwe trainingssessie starten nadat je de A370 hebt opgeladen.

Als het display niet wordt ingeschakeld wanneer je je pols beweegt of op de knop drukt, is de batterij leeg en staat de A370 in de slaapstand. Laad je A370 op. Als de batterij helemaal leeg is, kan het even duren voordat de animatie van het laadproces op het display verschijnt.