Du er her: Indstil-linger > Opdatering af firmware

Opdatering af firmware

Med computer

Du kan selv opdatere firmwaren i din A370 for at holde den opdateret. Hver gang en ny firmwareversion er tilgængelig, giver FlowSync dig besked, når du slutter A370 til din computer. Firmwareopdateringerne downloades via FlowSync.

Der udføres firmwareopdateringer for at forbedre funktionerne i din A370. De kan indeholde forbedringer af eksisterende funktioner, helt nye funktioner eller fejludbedringer.

Sådan opdateres firmwaren:

  1. Slut din A370 til din computer med USB-kablet.
  2. FlowSync begynder at synkronisere dine data.
  3. Efter synkroniseringen bedes du opdatere firmwaren.
  4. Vælg Ja. Ny firmware installeres (dette kan tage noget tid), og A370 genstarter.

Du mister ingen data pga. firmwareopdateringen: Inden opdateringen begynder, synkroniseres din A370 med Flow-webservicen.

Med mobilenhed eller tablet

Du kan også opdatere firmwaren med din mobilenhed, hvis du bruger Polar Flow-mobilapp til at synkronisere dine trænings- og aktivitetsdata i A370. Appen giver dig besked, hvis der er en tilgængelig opdatering, og fører dig gennem den. Vi anbefaler, at du slutter A370 til en strømkilde, inden du går i gang med opdateringen, for at sikre en problemfri opdatering.

Den trådløse firmwareopdatering kan tage op til 20 minutter, afhængigt af din forbindelse.