Nacházíte se tady: Polar Flow > Webová služba Polar Flow > Plánování tréninku

Plánování tréninku

Naplánujte si trénink ve webové službě Flow. Vytvoříte si v ní podrobné tréninkové cíle a pak si je uložíte do A370 prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. Sporttester A370 vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle. Při trénincích naplánovaných ve webové službě Flow pracuje A370 se zónami tepové frekvence – funkce EnergyPointer není dostupná.

 • Rychlý cíl: Jako cíl si zvolte délku tréninku nebo výdej kalorií. Můžete se například rozhodnout, že spálíte 500 kcal nebo že 30 minut poběžíte.
 • Phased Target(Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jinou intenzitu a délku trvání. Může jít např. o sestavení intervalového tréninku, jehož součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.
 • Favorites(Oblíbené): Zvolte si cíl a přidejte ho do Favorites (Oblíbených), abyste ho snadno našli pokaždé, když ho budete chtít zopakovat.

Stanovení tréninkového cíle

 1. Go to Diary(Diáře) a klikněte na Add (Přidat) > Training target(Tréninkový cíl).
 2. V náhledu Add training target (Přidat tréninkový cíl) vyberte Quick (Rychlý) nebo Phased(Fázovaný).

Quick Target (Rychlý cíl):

 1. Vyberte Rychlý.
 2. Zvolte Sport, zadejte Název cíle (maximálně 45 číslic), Datum a Čas a jakékoli Poznámky (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. Vyplňte buď délku trvání, nebo kalorie. Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
 4. Klikněte na ikonku oblíbených , přejete-li si přidat svůj cíl do Oblíbených.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit přidáte cíl do Diáře.

Fázovaný cíl

 1. Zvolte Fázovaný.
 2. Zvolte Sport, zadejte Název cíle (maximálně 45 číslic), Datum a Čas a jakékoli Poznámky (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. Vyberte si, zda chcete vytvořit nový fázovaný cíl (CREATE NEW) (VYTVOŘIT NOVÝ) nebo použít šablonu (USE TEMPLATE) (POUŽÍT ŠABLONU).
 4. Přidejte ke svému cíli fáze. Klikněte na DURATION (DÉLKA TRVÁNÍ) pro přidání fáze dle délky trvání. Pro každou z fází zvolte její název a délku trvání, ruční nebo automatické zahájení následující fáze a intenzitu tréninku.
 5. Klikněte na ikonku oblíbených , přejete-li si přidat svůj cíl do Favorites(Oblíbených).
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit přidáte cíl do Diáře.

Oblíbené

Když si vytvořený cíl přidáte k oblíbeným položkám, můžete ho pak používat jako plánovaný cíl.

 1. Zadejte FAVORITE TARGETS(OBLÍBENÉ CÍLE). Zobrazí se vaše oblíbené tréninkové cíle.
 2. Kliknutím na USE (POUŽÍT) si některý z oblíbených cílů zvolte za šablonu.
 3. Zadejte Date (Datum) a Time(Čas).
 4. Cíl si můžete upravit nebo ho ponechat beze změny.

  Pokud ho změníte v tomto náhledu, zůstane váš oblíbený cíl zachován v původní podobě. Budete-li chtít svůj oblíbený cíl změnit, jděte do FAVORITES (OBLÍBENÝCH), kliknutím na ikonku hvězdy hned vedle vašeho jména a profilové fotografie.
 5. Klikněte na ADD TO DIARY (PŘIDAT DO DIÁŘE) pro přidání cíle do svého Diary(Diáře).

Synchronizování cílů do sporttesteru A370

Nezapomeňte si tréninkové cíle z webové služby Flow uložit do sporttesteru A370 prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud je neuložíte, budete se na ně moci podívat pouze v diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených položek.

Po uložení tréninkových cílů do A370 budete mít své oblíbené tréninkové cíle k dispozici v Oblíbených.

Informace, jak zahájit tréninkovou jednotku, naleznete v kapitole Zahájení tréninku.