Nacházíte se tady: Polar Flow > Synchronizace

Synchronizace

Data můžete ze sporttesteru A370 převádět přes port USB prostřednictvím softwaru FlowSync nebo bezdrátově přes Bluetooth Smart® prostřednictvím aplikace Flow. K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi sporttesterem A370 a webovou službou a aplikací Flow, musíte mít účet u Polaru a nainstalovaný software FlowSync. Pokud jste již provedli nastavení A370 na adrese flow.polar.com/start, pak máte účet již otevřený a software stažený. Jestliže jste A370 začali používat v rychlém nastavení, jděte na adresu flow.polar.com/start a dokončete nastavení. Z App Store nebo Google Play si do mobilu stáhněte aplikaci Flow.

Nezapomínejte synchronizovat a aktualizovat svá data mezi sporttesterem A370, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoli.

Synchronizace prostřednictvím mobilní aplikace Flow

Před zahájením synchronizace musíte:

  • mít účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Flow,
  • mít zapnuté Bluetooth a vypnutý režim Letadlo na mobilním zařízení,
  • Sporttester A370 je spárovaný s vaším mobilem. Další informace viz Polar Flow App(Aplikace Polar Flow).

Ruční synchronizace dat:

  1. Přihlaste se do aplikace Flow, stiskněte tlačítko na sporttesteru A370 a podržte je.
  2. Zobrazí se Vyhledávám, Připojuji a poté Synchronizuji.
  3. Po dokončení se zobrazí text Dokončeno.

Polar A370 každou hodinu synchronizuje s aplikací Polar Flow, aniž byste ji museli spouštět. Data se na pozadí synchronizují s aplikací také po každém tréninku, upozornění na nečinnost, upozornění na dosažení cíle aktivity a dokončení Fitness Testu.

Jakmile provedete synchronizaci A370 s aplikací Flow, vaše aktivita a tréninková data budou prostřednictvím internetového připojení automaticky uloženy do webové služby Flow.

Podporu a další informace o používání aplikace Polar Flow naleznete na adrese support.polar.com/en/support/Flow_app

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync

K synchronizaci dat s webovou službou Flow budete potřebovat software FlowSync. Jděte na adresu flow.polar.com/start a stáhněte a nainstalujte si ho, než se pustíte do synchronizace.

  1. USB kabelem připojte A370 k počítači. Zkontrolujte, zda je software FlowSync spuštěný.
  2. Na počítači se otevře okno softwaru FlowSync a spustí se synchronizace.
  3. Po dokončení se objeví text Hotovo.

Pokaždé, když sporttester A370 připojíte k počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a synchronizuje veškerá nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmwaru, FlowSync vás na to upozorní, a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Jestliže ve webové službě Flow změníte nastavení, když máte sporttester A370 připojený k počítači, stiskněte tlačítko Synchronizovat v aplikaci FlowSync, aby nové nastavení bylo převedeno do sporttesteru A370.

Podporu a další informace o tom, jak používat webovou službu Flow naleznete na adrese support.polar.com/en/support/flow

Podporu a další informace o tom, jak používat software FlowSync naleznete na adrese support.polar.com/en/support/FlowSync