Nacházíte se tady: Trénink > Zahájení tréninku

Zahájení tréninku

V časovém režimu potáhněte prstem směrem nahoru nebo dolů po displeji a poklepejte na Trénink pro vstup do předtréninkového režimu: jakmile bude zjištěna vaše tepová frekvence, zobrazí se na displeji prostřednictvím ikonky ve tvaru srdce. Pokud v mobilním telefonu používáte službu určování polohy, kruhová ikona GPS se přestane po nalezení polohy pohybovat.

Přejetím prstem po displeji zvolte sportovní disciplínu.

Zahajte trénink poklepem na ikonku zvolené sportovní disciplíny.

Další informace o tom, jak můžete A370 při tréninku využít, viz Funkce při tréninku.

Pro přerušení tréninkové jednotkystiskněte tlačítko. Zobrazí se text Přerušeno a A370 přejde do režimu přerušení. Přejete-li si v tréninku pokračovat, poklepejte na ikonku zelené šipky.

Pro ukončení tréninkové jednotky v režimu jejího nahrávání nebo přerušení stiskněte a podržte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí přehled tréninkové jednotky. Anebo můžete na displeji poklepat na červenou ikonku pro ukončení tréninku a podržet ji po dobu tří vteřin.

Zahájení tréninku s tréninkovým cílem

Ve webové službě Flow si trénink můžete naplánovat a vytvořit si podrobné tréninkové cíle. Ty si pak můžete díky softwaru Flowsync nebo aplikace Flow uložit do sporttesteru A370. Sporttester A370 vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle.

Zahájení tréninkové jednotky se stanoveným cílem:

  1. Jděte do nabídky My day(Můj den).
  2. Vyberte cíl ze seznamu poklepem na něj.
  3. Vyberte si sportovní disciplínu poklepem na její ikonku.
  4. Zobrazí se tréninkový displej a můžete začít trénovat.