Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění (iOS)

Chytrá upozornění (iOS)

Funkce Chytrá upozornění umožňuje přijímat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z vašeho telefonu do zařízení Polar. Na zařízení Polar se zobrazí stejné upozornění jako na obrazovce telefonu. Jestliže sporttester A370 používáte při tréninku se snímačem tepové frekvence, můžete přijímat upozornění na příchozí hovory pouze tehdy, jestliže máte v telefonu spuštěnou aplikaci Polar Flow a telefon je nablízku.

 • Sporttester A370 musí mít nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru a také musíte mít nejnovější aplikaci Polar Flow.
 • K tomu, abyste mohli funkci Chytrá upozornění používat, potřebujete mobilní aplikaci Polar Flow pro iOS a sporttester A370 musí být s touto aplikací spárován.
 • Vezměte na vědomí, že když je funkce Chytrá upozornění zapnutá, budou se baterie v přístroji od Polaru i v telefonu vybíjet rychleji, protože Bluetooth bude nepřetržitě v provozu.

Nastavení funkce Smart Notifications

Mobilní aplikace Polar Flow

V mobilní aplikaci Polar Flow je funkce Smart Notifications přednastavena.

Funkci Smart Notifications si v mobilní aplikaci můžete zapínat a vypínat následovně.

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení a pokud máte více zařízení Polar, vyberte stránku A370.
 3. V nabídce Chytrá upozornění vyberte Zap. nebo Zap. (bez náhledu) nebo Vyp..
 4. Synchronizaci sporttesteru A370 s mobilní aplikací provedete stisknutím a podržením tlačítka na sporttesteru A370.
 5. Na displeji A370 se zobrazí Upozornění zapnuta nebo Upozornění vypnuta.

Po každé změně nastavení funkce upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow nezapomeňte A370 s mobilní aplikací synchronizovat.

Nastavení příkazu Do not disturb (Nerušit) v aplikaci Polar Flow

Jestliže máte zapnutý příkaz Do not disturb (nerušit), tak je zabráněno tomu, aby se displej při pohybech zápěstí rozsvěcoval , což vám umožní lépe si odpočinout, když jste ve tmě, například v ložnici.

Chcete-li upozornění vypnout na určité hodiny dne, aktivujte v mobilní aplikaci Polar Flow režim Nevyrušovat. Když bude tento příkaz aktivován, nebudete v čase, který jste si nastavili, dostávat žádná upozornění. PříkazDo not disturb (Nerušit) je ve sporttesteru přednastaven a časové rozpětí je 22:00 – 7:00 hodin.

Změna nastavení příkazu Do not disturb se provádí takto:

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky Zařízení a pokud máte více zařízení Polar, vyberte stránku A370.
 3. Funkci Nevyrušovat můžete aktivovat nebo deaktivovat a nastavit si čas aktivace a deaktivace.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko na sporttesteru A370 pro synchronizaci sporttesteru A370 s mobilní aplikací.

Nastavení Nevyrušovat na sporttesteru A370

Upozornění na sporttesteru A370 můžete vypnout následovně:

 1. Jděte do Nastavení.
 2. Klepněte na ikonu Nevyrušovat:

Na displeji se zobrazí Zapnut režim Nevyrušovat. Je-li funkce zapnutá, na displeji se zobrazí ikona ubývajícího měsíce:

Chcete-li upozornění povolit, opakujte uvedené kroky.

Nastavení telefonu

To, jaká upozornění budete do A370 dostávat, bude záležet na tom, jaká upozornění si nastavíte v telefonu. Změna nastavení upozornění v telefonu s operačním systémem iOS:

 1. Jděte do Nastavení > Upozornění a vyberte aplikaci.
 2. Dbejte na to, abyste měli zapnutá upozornění a nastaven způsob výstrahy Banery nebo Výstrahy.

  Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu tréninku budete moci přijímat pouze telefonní hovory a lokální zprávy.

Použít

Obdržíte-li upozornění, zařízení od Polaru vás diskrétně upozorní vibrací. Když máte příchozí hovor, můžete ho přijmout, vypnout vyzvánění, anebo ho odmítnout (pouze s operačním systémem iOS 8). Vypnutím vyzvánění ztišíte pouze sporttester od Polaru, telefon bude vyzvánět dál. Jestliže v průběhu upozornění na příchozí hovor přijde nějaké další upozornění nebo oznámení, tak nebude ukázáno.

Když budete mít v telefonu spuštěnou aplikaci Flow, tak v průběhu tréninku budete moci přijímat hovory a pokyny z navigace (pouze z Google maps). V průběhu tréninku nebudete dostávat žádná upozornění a oznámení (e-mailová, kalendářní akce, z aplikací atd.)

Odmítnutí upozornění

Upozornění můžete odmítnout buďto ručně, anebo se vypne automaticky po uplynutí určité doby. Ručním odmítnutím upozornění zmizí také z obrazovky telefonu, ale po automatickém vypnutí po uplynutí určité doby se odebere pouze ze zařízení Polar a v telefonu zůstane.

Odstranění upozornění z displeje:

 • Ručně: Stiskněte postranní tlačítko

  Automaticky: Pokud upozornění neodmítnete ručně, zmizí automaticky po 30 vteřinách

Funkce Chytrá upozornění funguje prostřednictvím Bluetooth.

Spojení přes Bluetooth a funkce Chytrá upozornění fungují mezi sporttesterem A370 a telefonem tehdy, když jsou tyto přístroje od sebe vzdáleny do 5 m. Jestliže je sporttester A370 mimo dosah méně než dvě hodiny, telefon spojení obnoví automaticky, a to do 15 minut poté, co se A370 vrátí do této vzdálenosti.

Jestliže bude sporttester A370 mimo dosah déle než dvě hodiny, spojení obnovíte poklepem na dotykové tlačítko sporttesteru A370.