Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění (Android)

Chytrá upozornění (Android)

Funkce Chytrá upozornění umožňuje přijímat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z vašeho telefonu do zařízení Polar. Na zařízení Polar se zobrazí stejné upozornění jako na obrazovce telefonu. Pamatujte, že při tréninku se snímáním tepové frekvence nebude sporttester A370 přijímat žádná upozornění.

 • Tato funkce vyžaduje, abyste měli v telefonu nainstalovanou verzi Android 5.0 nebo novější.

 • K tomu, abyste mohli funkci Chytrá upozornění používat, potřebujete mobilní aplikaci Polar Flow pro Android a sporttester A370 musí být s touto aplikací spárován.

 • Funkce Chytrá upozornění funguje pouze tehdy, pokud na telefonu běží aplikace Polar Flow.

 • Vezměte prosím na vědomí, že když bude funkce Smart Notifications zapnuta, baterie v tréninkovém počítači od Polaru i v telefonu se budou vybíjet rychleji, neboť aplikace Bluetooth bude nepřetržitě v provozu.

Prověřili jsme funkci s některými z nejprodávanějších modelů mobilních telefonů, jako např. Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, Nexus 5, LG G4 nebo Sony Xperia Z3. Ostatní modely telefonů, které podporují Android 5.0, mohou fungovat odlišně.

Nastavení funkce Smart Notifications

Zapnutí/vypnutí chytrých upozornění

V mobilní aplikaci Polar Flow je funkce Chytrá upozornění přednastavena.

Funkci Smart Notifications si v mobilní aplikaci můžete zapínat a vypínat následovně.

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Synchronizaci sporttesteru A370 s mobilní aplikací provedete stisknutím a podržením postranního tlačítka na sporttesteru A370.

 3. Jděte do nabídky > Zařízení a pokud máte více zařízení Polar, vyberte stránku A370.
 4. V nabídce Chytrá upozornění vyberte Zapnout, Zapnout (bez náhledu) nebo Vypnout.
  Po zapnutí chytrých upozornění se zobrazí pokyny, jak tuto funkci povolit na telefonu (např. udělit aplikaci Polar Flow přístup k upozorněním telefonu), pokud jste ji dosud nepovolili. Zobrazí se dotaz: „Povolit upozornění?“ Klepněte na volbu Povolit. Vyberte volbu Polar Flow a klepněte na OK.
 5. Synchronizaci sporttesteru A370 s mobilní aplikací provedete stisknutím a podržením tlačítka na sporttesteru A370.
 6. Na displeji A370 se zobrazí Upozornění zapnuta nebo Upozornění vypnuta.

Po každé změně nastavení funkce upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow nezapomeňte A370 s mobilní aplikací synchronizovat.

Nastavení příkazu Do not disturb (Nerušit) v aplikaci Polar Flow

Jestliže máte zapnutý příkaz Do not disturb (nerušit), tak je zabráněno tomu, aby se displej při pohybech zápěstí rozsvěcoval , což vám umožní lépe si odpočinout, když jste ve tmě, například v ložnici.

Chcete-li upozornění vypnout na určité hodiny dne, aktivujte v mobilní aplikaci Polar Flow režim Nevyrušovat. Když bude tento příkaz aktivován, nebudete v čase, který jste si nastavili, dostávat žádná upozornění. PříkazDo not disturb (Nerušit) je ve sporttesteru přednastaven a časové rozpětí je 22:00 – 7:00 hodin.

Změna nastavení příkazu Do not disturb se provádí takto:

 1. Otevřete mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do nabídky > Zařízení a pokud máte více zařízení Polar, vyberte stránku A370.
 3. Funkci Nevyrušovat můžete aktivovat nebo deaktivovat a nastavit si čas aktivace a deaktivace. Nastavení funkce Nevyrušovat se zobrazí, pokud je aktivována funkce Chytrá upozornění.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko na sporttesteru A370 pro synchronizaci sporttesteru A370 s mobilní aplikací.

Nastavení Nevyrušovat na sporttesteru A370

Upozornění na sporttesteru A370 můžete vypnout následovně:

 1. Jděte do Nastavení.
 2. Klepněte na ikonu Nevyrušovat:

Na displeji se zobrazí Zapnut režim Nevyrušovat. Je-li funkce zapnutá, na displeji se zobrazí ikona ubývajícího měsíce:

Chcete-li upozornění povolit, opakujte uvedené kroky.

Blokování aplikací

Aplikace Polar Flow umožňuje blokování upozornění z určitých aplikací. Jakmile aplikace odešle do sporttesteru A370 první upozornění, zobrazí se v seznamu > Zařízení > Blokovat aplikace a nyní ji můžete zablokovat.

Nastavení telefonu

K tomu, abyste mohli do sporttesteru A370 přijímat upozornění z telefonu, musíte tuto funkci nejprve aktivovat v mobilních aplikacích, z nichž chcete upozornění přijímat. To můžete provést buď v nastavení mobilních aplikací, nebo v nastavení upozornění aplikací v telefonu se systémem Android. V uživatelské příručce k mobilnímu telefonu najdete další informace k nastavení upozornění v aplikacích.

Aplikace Polar Flow musí potom získat svolení číst upozornění z vašeho telefonu. Aplikaci Polar Flow musíte poskytnout přístup k upozorněním z vašeho telefonu (to jest, umožnit jí přijímat upozornění v aplikaci Polar Flow). Aplikace Polar Flow vám poskytne nápovědu, jak přístup povolit, pokud to budete potřebovat.

Použít

Obdržíte-li upozornění, zařízení od Polaru vás diskrétně upozorní vibrací. Když máte příchozí hovor, můžete ho přijmout, vypnout vyzvánění, anebo ho odmítnout. Vypnutím vyzvánění ztišíte pouze sporttester od Polaru, telefon bude vyzvánět dál. Jestliže v průběhu upozornění na příchozí hovor přijde nějaké další upozornění nebo oznámení, tak nebude ukázáno.

V průběhu tréninku nebudete dostávat žádná upozornění.

Odmítnutí upozornění

Upozornění můžete odmítnout buďto ručně, anebo se vypne automaticky po uplynutí určité doby. Ručním odmítnutím upozornění zmizí také z obrazovky telefonu, ale po automatickém vypnutí po uplynutí určité doby se odebere pouze ze zařízení Polar a v telefonu zůstane.

Odstranění upozornění z displeje:

 • Ručně: Stiskněte postranní tlačítko

  Automaticky: Pokud upozornění neodmítnete ručně, zmizí automaticky po 30 vteřinách

Funkce Chytrá upozornění funguje prostřednictvím Bluetooth.

Spojení přes Bluetooth a funkce Chytrá upozornění fungují mezi sporttesterem A370 a telefonem tehdy, když jsou tyto přístroje od sebe vzdáleny do 5 m. Jestliže je sporttester A370 mimo dosah méně než dvě hodiny, telefon spojení obnoví automaticky, a to do 15 minut poté, co se A370 vrátí do této vzdálenosti.

Jestliže bude sporttester A370 mimo dosah déle než dvě hodiny, spojení obnovíte poklepem na dotykové tlačítko sporttesteru A370.