Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení

Nastavení

Nabídka Nastavení

Volbu Nastavení naleznete v hlavní nabídce. Klepnutím změníte barvu ikon na zelené, pokud jsou jejich funkce ZAPNUTÉ.

Souvislé sledování tepové frekvence. Souvislé sledování tepové frekvence můžete zapínat a vypínat.
Letecký režim. Aktivací leteckého režimu dojde k přerušení veškeré bezdrátové komunikace se zařízením.
Režim Nerušit. Vypne funkci zapínání displeje přes pohyby zápěstí a zablokuje ve vašem telefonu funkci Smart Notifications (Chytrá upozornění).
Režim snímače TF. Sporttester A370 můžete používat jako snímač tepové frekvence ve spojení s přijímacím zařízením TF.
Vypnout. Vypnout zařízení.
Resetovat aktuální připojení přes Bluetooth. Všechna příslušenství Bluetooth je nutno před použitím znovu spárovat.
Informace. Zde naleznete identifikační číslo vašeho zařízení, verzi firmware atd.

Stiskněte boční tlačítko pro návrat do časového náhledu.

Nastavení displeje

Buď ve webové službě Polar Flow, nebo v mobilní aplikaci Polar Flow si můžete zvolit, na které ruce budete sporttester A370 nosit. Toto nastavení odpovídajícím způsobem změní orientaci displeje A370.

Aby sledování aktivity mohlo být co nejpřesnější, doporučujeme náramek nosit na nedominantní ruce.

Nastavení si můžete ve webové službě Polar Flow a v mobilní aplikaci kdykoliv změnit.

Změna nastavení displeje na počítači

  1. Připojte A370 k portu USB počítače, jděte na adresu flow.polar.com a přihlaste se.
  2. Přejděte na Přístroje a Nastavení.
  3. Zadejte A370 a změňte nastavení, na které ruce budete sporttester nosit.

    Orientace displeje A370 se změní při další synchronizaci.

Změna nastavení displeje v mobilní aplikaci

  1. Jděte do nabídky Zařízení.
  2. Zvolte si, na které ruce budete sporttester A370 nosit.

    Orientace displeje A370 se změní při další synchronizaci.

Nastavení aktuálního času

Aktuální čas a jeho formát se do sporttesteru A370 převedou z hodin v počítači při synchronizaci s webovou službou Polar Flow. Chcete-li čas změnit, musíte nejprve změnit časové pásmo v počítači a potom sporttester A370 synchronizovat.

Jestliže změníte čas nebo časové pásmo v mobilním zařízení a provedete synchronizaci aplikace Polar Flow s webovou službou Polar Flow a sporttesterem A370, čas se změní i v A370. K tomu, abyste mohli čas změnit, musí být mobilní zařízení připojeno k internetu.