Nacházíte se tady: Trénink > Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

Přerušení/ukončení tréninkové jednotky

1. Pro přerušení tréninkové jednotky stiskněte tlačítko. Zobrazí se textPaused (Přerušeno). Přejete-li si v tréninku pokračovat, poklepejte na ikonku zelené šipky.

2. Tréninkovou jednotku ukončíte stisknutím a podržením tlačítka po dobu tří vteřin v průběhu nahrávání nebo v režimu přerušení, dokud se na čítači neobjeví nula. Další možnost je poklepat na displeji na červenou ikonku pro ukončení a podržet ji.

Jestliže trénink ukončíte po jeho přerušení, čas, po který byl přerušen nebude započítán do celkové doby tréninku.