Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Párování

Snímač tepové frekvence pracující s technologií Bluetooth® musí být se sporttesterem A370 spárován, aby mohly fungovat společně. Párování trvá pouze několik vteřin a zaručí vám, že sporttester A370 bude přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení. Umožní vám tak nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě dbejte na to, abyste párování provedli ještě doma, abyste předešli rušení od jiných zařízení.

Sporttester Polar A370 je kompatibilní se snímači tepové frekvence H6, H7, H10 a OH1 od Polaru využívající technologie Bluetooth®.

Spárování snímače tepové frekvence se sporttesterem A370

Když používáte snímač tepové frekvence Polar Bluetooth®, sporttester A370 neměří vaši tepovou frekvenci z údajů odečítaných na zápěstí.

Snímač tepové frekvence lze se sporttesterem A370 spárovat dvěma způsoby:

  1. Připněte si snímač tepové frekvence a v časovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nezobrazí text s výzvou, abyste se sporttesterem A370 dotkli snímače.
  2. Dotkněte se sporttesterem A370 snímače tepové frekvence.
  3. Po skončení se zobrazí textPairing completed (Párování dokončeno).

NEBO

  1. Připněte si snímač tepové frekvence a na sporttesteru A370 poklepejte na Trénink.
  2. Dotkněte se sporttesterem A370 snímače tepové frekvence.
  3. Po skončení se zobrazí textPairing completed (Párování dokončeno).