Nacházíte se tady: Trénink > Při tréninku

Při tréninku

Tréninkové náhledy

Displej můžete aktivovat pohybem zápěstí a přejížděním prstem po displeji nahoru a dolů si můžete prohlížet tréninkové náhledy. Displej se vypíná automaticky, aby se šetřila baterie. Můžete si nastavit, aby se displej nezapínal, a to tak, že v tréninkovém režimu poklepete na dotykovou obrazovku a podržíte ji, dokud neuvidíte ikonku žárovky. Pro vypnutí této funkce poklepejte na dotykovou obrazovku znovu a podržte, dokud ikonka žárovky nezmizí.

Níže jsou uvedeny dostupné tréninkové náhledy.

Trénování se snímačem srdeční frekvence

Aktuální hodnota vaší srdeční frekvence v barvě aktuálního pásma srdeční frekvence.

Dosavadní délka trvání tréninkové jednotky.

Aktuální čas.

Množství již spálených kalorií při tomto tréninku

Aktuální rychlost nebo tempo tréninkové jednotky. Změnou sportovních profilů ve Flow nadefinujete ten, který zde chcete vidět.

Vzdálenost, kterou jste při tréninkové jednotce zatím překonali.

Snímač srdeční frekvence si pro další tréninkovou jednotku můžete také vypnout. Učiníte tak poklepem na ikonku příslušné sportovní disciplíny a jejím podržením v tréninkové nabídce.

Trénování s tréninkovým cílem založeným na čase nebo na kaloriích

Pokud jste si ve webové službě Flow vytvořili cíl tréninku založený na délce tréninku nebo na množství spálených kalorií a uložili si ho do sporttesteru A370, máte k dispozici následující náhledy:

NEBO

Jestliže jste si vytvořili cíl založený na kaloriích, tak uvidíte, kolik kalorií vám ještě zbývá spálit do dosažení cíle a svoji aktuální srdeční frekvenci.

Jestliže jste si vytvořili cíl založený na čase, tak uvidíte, jak dlouho musíte ještě pokračovat do dosažení cíle a svoji aktuální srdeční frekvenci.

Barva číselné hodnoty vaší srdeční frekvence vám ukáže, ve kterém pásmu srdeční frekvence se pohybujete.

Dosavadní délka trvání tréninkové jednotky.

Aktuální čas.

Množství již spálených kalorií při tomto tréninku

Pásma srdeční frekvence v nichž proběhla vaše tréninková jednotka, zobrazená ve sloupcovém grafu. Aktuální sloupec je zvýrazněn.

Trénování s fázovaným tréninkovým cílem.

Pokud jste si ve webové službě Flow vytvořili fázovaný cíl, nadefinovali pro každou z jeho fází intenzitu tepové frekvence a uložili si ho do sporttesteru A370, máte k dispozici následující náhledy:

Můžete sledovat hodnotu svojí srdeční frekvence, spodní a horní limitní hodnoty srdeční frekvence ve fázi, v níž se právě pohybujete, a dosavadní délku trvání tréninkové jednotky. Symbol srdce ukazuje hodnotu vaší aktuální srdeční frekvence mezi limitními hodnotami.

Barva hodnoty vaší srdeční frekvence ukazuje, ve kterém pásmu srdeční frekvence se právě pohybujete.

Dosavadní délka trvání tréninkové jednotky.

Aktuální čas.

Množství již spálených kalorií při tomto tréninku