Nacházíte se tady: Nastavení > Letecký režim

Letecký režim

Letecký režim odpojí sporttester A370 od veškeré bezdrátové komunikace. Můžete ho používat i nadále, nebudete-si však moci zálohovat data přes mobilní aplikaci Polar Flow ani používat jiná bezdrátová zařízení.

Přepnutí leteckého režimu na ON (Zapnuto)

  1. Jděte na Nastavení v hlavní nabídce.
  2. Klepněte na ikonu – zobrazí se text LETECKÝ REŽIM JE ZAPNUTÝ a ikona bude zelená. Ikona letadla se zobrazuje v časovém náhledu.

​Přepnutí leteckého režimu na OFF (Vypnuto)

  1. Jděte na Nastavení v hlavní nabídce.
  2. Poklepejte na ikonku a zobrazí se text FLIGHT MODE OFF (LETECKÝ REŽIM JE VYPNUTÝ).