Nacházíte se tady: Důležité informace > Baterie

Baterie

Společnost Polar by Vás chtěla požádat, abyste po skončení životnosti výrobku minimalizovali jeho možný dopad na životní prostředí a lidské zdraví, tím, že se budete řídit místními předpisy o nakládání s odpady, a tam, kde je to možné, využili samostatné sběrny elektronických zařízení. Nevyhazujte tento výrobek jako netříděný komunální odpad.

Nabíjení baterie sporttesteru A370

Sporttester A370 má vnitřní dobíjecí baterii. Dobíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Baterii můžete vybít a znovu nabít více než 300krát, než dojde k viditelnému poklesu její kapacity. Počet cyklů dobíjení závisí také na způsobu používání baterie a na provozních podmínkách.

Baterii nenabíjejte při teplotách nižších než 0°C a vyšších než +40°C nebo když je port USB vlhký.

>Baterii můžete nabíjet ze zásuvky. Při nabíjení ze zásuvky používejte USB nabíječku (není součástí příslušenství). Pokud používáte síťový adaptér USB, ujistěte se, že je na něm označení „výstup 5 V stejnosm.“ a poskytuje minimálně 500 mA. Používejte pouze síťové adaptéry USB s odpovídajícím schválením bezpečnosti (s označením „LPS“, „Limited Power Supply, „UL listed“ nebo „CE“).

Výrobky značky Polar nenabíjejte 9V nabíječkou. Používáním 9V nabíječky můžete výrobek značky Polar poškodit.

Chcete-li sporttester A370 nabíjet přes počítač, stačí jej připojit a zároveň synchronizovat se softwarem FlowSync.

  1. Zatlačte horní část (A) krytu USB do náramku, abyste získali přístup k mikroportu USB, a zapojte do něj kabel USB (B), který je součástí příslušenství.

  2. Druhý konec kabelu zapojte do portu USB počítače. Před jeho připojením k počítači zkontrolujte, zda je port USB suchý. Jestliže je baterie zcela vybitá, může několik minut trvat, než se začne nabíjet.

  1. Po skončení synchronizace se na displeji začne vyplňovat zelená animovaná ikonka baterie.
  2. Když je zelená ikonka baterie plná, je baterie sporttesteru A370 plně nabitá.

Nenechávejte baterii dlouho zcela vybitou ani stále plně nabitou, protože by to mohlo mít nepříznivý vliv na její životnost.

Výdrž baterie

Výdrž baterie je až 4 dny se souvislým sledováním tepové frekvence a aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, při jedné hodině tréninku denně a zapnuté funkci Chytrá upozornění. Výdrž baterie závisí na mnoha faktorech, jako jsou například teplota prostředí, v němž A370 používáte, používané funkce, doba zapnutí displeje a stárnutí baterie. Výdrž baterie podstatně klesá při teplotách hluboko pod bodem mrazu. Prodloužit výdrž baterie můžete tak, že budete sporttester A370 nosit pod bundou, aby nebyl vystavený tak velkému chladu.

Upozornění, že baterie je slabá.

Slabá baterie. CHARGE(DOBIJTE JI)

Baterie je slabá. Doporučujeme sporttester A370 nabít.

Charge before training.(Před tréninkem baterii dobijte).

Baterie je pro záznam tréninku příliš slabá. Nový trénink nemůžete zahájit, dokud nebude sporttester A370 nabitý.

Jestliže se displej pohybem zápěstí nebo stisknutím tlačítka neprobudí, pak je baterie vybitá a A370 přešel do spánkového režimu. Nabijte baterii A370. Pokud je baterie již zcela vybitá, může chvíli trvat, než se na displeji zobrazí průběh dobíjení.