Nacházíte se tady: Funkce > Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Sporttester A370 sleduje vaši aktivitu pomocí zabudovaného 3D akcelerometru, který zaznamenává pohyby zápěstí. Provádí analýzu frekvence, intenzity a pravidelnosti vašich pohybů v kombinaci s vašimi fyzickými údaji a umožňuje vám sledovat, jak jste aktivní i ve chvílích, kdy zrovna nemáte pravidelný trénink. Doporučujeme sporttester A370 nosit na nedominantní ruce. Sledování aktivity tak bude přesnější.

Cíl aktivity

Po vytvoření účtu u Polaru obdržíte v aplikaci Flow váš osobní cíl denní aktivity. Povede vás k tomu, abyste ho každý den splnili. Tento cíl můžete vidět ve sporttesteru A370, v aplikaci nebo webové službě Polar Flow. Cíl aktivity vychází z nastavení vašich osobních dat a úrovně aktivity, které najdete v nastavení Cíle denní aktivity ve Flow web service(webové službě Flow).

Budete-li chtít cíl změnit, přihlašte se do webové služby Flow, v pravém horním rohu klikněte na svoje jméno/profilovou fotografii, a v Settings (Nastavení) přejděte na záložku Daily Activity goal (Cíl denní aktivity). Nastavení cíle denní aktivity vám umožňuje zvolit si takový cíl, který nejlépe odpovídá vašemu typickému dni a aktivitě, přičemž si můžete vybrat ze tří úrovní aktivity. Pod polem výběru můžete vidět, nakolik musíte být aktivní, abyste splnili cíl denní aktivity ve zvolené úrovni. Jestliže například pracujete v kanceláři a většinu dne sedíte, měli byste v běžném dni věnovat přibližně čtyři hodiny fyzické aktivitě o nízké intenzitě. Na lidi, kteří v pracovní době hodně stojí a chodí, jsou nároky vyšší.

Údaje o aktivitě

A370 postupně zaplňuje lištu aktivity, na níž můžete sledovat, jak se vám daří naplňovat váš denní cíl. Jakmile je lišta plná, cíle bylo dosaženo a budete na to upozorněni vibrací. Lišta aktivity se zobrazuje v nabídce My day (Můj den) a na některých z displejů hodinek.

V nabídce My day (Můj den) můžete vidět, nakolik jste dnes již byli aktivní i tréninkové jednotky, které jste dnes již absolvovali, nebo které jste si na dnešní den naplánovali.

  • Steps(Kroky): Počet kroků, které jste zatím udělali. Množství a druhy tělesných pohybů jsou zaznamenávány a převáděny na odhadnutý počet kroků.
  • Calories(Kalorie): Ukáže vám, kolik kalorií jste spálili při tréninku i při denní aktivitě, a také hodnotu BMR (bazálního metabolismu: minimální metabolické aktivity potřebné k zachování života).

Pamatujte, že informace o tréninku nejsou zahrnuty do údajů o denní aktivitě. Jinak řečeno, počet kroků, vzdálenost, aktivně strávený čas a spálené kalorie, stejně jako celkový pokrok v rámci cíle denní aktivity, který se ve sporttesteru zobrazuje v nabídce Můj den a v mobilní aplikaci a webové službě Polar Flow pod nabídkou Aktivita, představují kromě zaznamenaných tréninků veškerou další aktivitu, kterou vykonáváte během dne.

Inactivity alert (Upozornění na nečinnost)

Je všeobecně známo, že fyzická aktivita je zásadním faktorem pro udržení si dobrého zdraví. Kromě fyzické aktivity je také důležité vyhýbat se dlouhému sezení. Dlouhé sezení škodí vašemu zdraví, a to i ve dnech, kdy trénujete a vyvíjíte dostatečnou aktivitu. A370 zaznamená, když jste v průběhu dne byli již příliš dlouho neaktivní, a pomůže vám tak přerušit sezení, aby se předešlo jeho neblahým účinkům na vaše zdraví.

Pokud jste již 55 minut nevyvinuli žádnou pohybovou aktivitu, dostanete upozornění na nečinnost: Zobrazí se text Je čas se hýbat, spolu se slabou vibrací. Vstaňte a najděte si nějakou pohybovou aktivitu. Jděte na krátkou vycházku, protáhněte se, nebo vykonejte nějakou jinou lehkou aktivitu. Text zmizí, jakmile se začnete hýbat nebo po stisknutí kteréhokoliv tlačítka. Pokud se nezačnete pohybovat do pěti minut, obdržíte známku nečinnosti, kterou po synchronizaci uvidíte v aplikaci Flow a ve webové službě Flow.

Aplikace Flow i webová služba Flow vám ukáží, kolik známek nečinnosti jste obdrželi. Můžete potom přehodnotit svůj denní režim a učinit kroky k aktivnějšímu životnímu stylu.

Informace o spánku ve webové službě a aplikaci Flow

Zařízení Polar sledují vaši aktivitu 24 hodin denně 7 dní v týdnu a z pohybů zápěstí automaticky zjistí, kdy usnete, kdy spíte a kdy se probudíte. Sledují vaše pohyby během noci, aby zaznamenala všechna přerušení spánku, a sdělí vám, kolik času jste ve skutečnosti prospali. Spánek detekují na základě pohybů nedominantní ruky prostřednictvím 3D senzoru zrychlení.

Sledováním spánku získáte přehled o jeho kvalitě a uvidíte, co byste měli vylepšit nebo změnit. Porovnání průběhu noci s průměrem a zjištění vašich spánkových vzorců vám může pomoci odhalit, jaké denní aktivity ovlivňují váš spánek. Pomocí týdenních souhrnů na vašem účtu u Polaru budete moci zhodnotit pravidelnost svého vzorce spánku a bdělosti.

Co měří Polar Sleep PlusTM – Hlavní faktory měření sledování spánku

• Doba spánku – dobou spánku se rozumí celková doba od usnutí do probuzení. Přístroj od Polaru sleduje pohyby vašeho těla a dokáže zaznamenat, kdy usnete a kdy se probudíte. Rovněž zaznamená přerušení spánku během celé doby spánku.

• Skutečný spánek – skutečným spánkem se rozumí doba spánku od usnutí do probuzení. Konkrétněji je to doba spánku mínus přerušení. Do skutečného spánku se započítává jen doba, kdy jste opravdu spali. Skutečný spánek může být uveden v procentech [%] i v hodinách a minutách [h:min].

• Přerušení – během běžného nočního spánku dochází k řadě krátkých a dlouhých přerušení, kdy se ze spánku probudíte. To, zda si přerušení pamatujete, závisí na jejich délce. Kratší přerušení si zpravidla nepamatujeme. Delší, například když se v noci vzbudíte a jdete se napít, si pamatujeme.

• Průběh spánku - průběh spánku popisuje, nakolik byl spánek souvislý. Průběh spánku se hodnotí na stupnici od 1 do 5, kde 5 označuje velmi souvislý spánek. Čím nižší hodnota je, tím přerušovanější spánek byl. Jestliže v noci spíte dlouho v kuse a často se nebudíte, hovoříme o vydatném spánku.

• Sebehodnocení – kromě zobrazování objektivních parametrů spánku umožňuje služba Flow, abyste svůj spánek každý den zhodnotili. Uplynulou noc můžete oznámkovat pomocí pětibodové škály: velmi špatně – špatně – OK – dobře – velmi dobře. Odpovíte-li na tuto otázku, zobrazí se delší textové zhodnocení délky a kvality vašeho spánku.

Údaje o aktivitě v aplikaci a webové službě Flow

S aplikací Flow můžete sledovat a analyzovat údaje o své aktivitě takříkajíc za pochodu a bezdrátově je převádět z A370 do webové služby Flow. Webová služba Flow vám o vaší pohybové aktivitě poskytne ty nejpodrobnější informace.