Nacházíte se tady: Funkce > Funkce chytrého koučování > Průvodce aktivitou

Průvodce aktivitou

Funkce Průvodce aktivitou ukazuje, jak aktivní jste v průběhu dne byli a co musíte ještě udělat, abyste dosáhli doporučené denní fyzické aktivity. Míru splnění svého denního cíle aktivity můžete zjistit buď na sporttesteru A370, v mobilní aplikaci Polar Flow, nebo ve webové službě Polar Flow.

Pamatujte, že informace o tréninku nejsou zahrnuty do údajů o denní aktivitě. Jinak řečeno, počet kroků, vzdálenost, aktivně strávený čas a spálené kalorie, stejně jako celkový pokrok v rámci cíle denní aktivity, který se ve sporttesteru zobrazuje v nabídce Můj den a v mobilní aplikaci a webové službě Polar Flow pod nabídkou Aktivita, představují kromě zaznamenaných tréninků veškerou další aktivitu, kterou vykonáváte během dne.

Průvodce aktivitou na sporttesteru A370

Některé ciferníky hodinek sporttesteru A370 ukazují, jak daleko jste s plněním svého denního cíle aktivity.

Podrobnější aktivitu v daném dni naleznete v nabídce Můj den na kartě Aktivita. Zde vidíte, na kolik procent jste splnili svůj cíl denní aktivity. Totéž se vám zobrazí na liště aktivity.

Klepnete-li na lištu, zobrazí se příklad, jak dosáhnout denního cíle. ‚Na nohou‘ znamená nízkou, ‚chůze‘ znamená střední a ‚běh‘ znamená vysokou úroveň aktivity. Pomocí praktických pokynů typu ‚50 min. chůze‘ nebo ‚20 min. běh‘ si můžete vybrat, jakým způsobem svůj cíl splníte. Další příklady nízké, střední a vysoké úrovně aktivity najdete ve webové službě a aplikaci Polar Flow.

Další informace viz Sledování aktivity 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.