Nacházíte se tady: Polar Flow > Webová služba Polar Flow > Plánování tréninku

Plánujte si svůj trénink

Naplánujte si trénink ve webové službě Flow. Vytvoříte si v ní podrobné tréninkové cíle a pak si je uložíte do A360 prostřednictvím softwaru Flowsync nebo aplikace Flow. A360 vás při tréninku povede ke splnění vašeho cíle. Při trénincích naplánovaných ve webové službě Flow pracuje A360 s pásmy srdeční frekvence - funkce EnergyPointer není dostupná.

 • Quick Target(Rychlý cíl): Jako cíl si zvolte délku tréninku nebo výdej kalorií. Můžete se například rozhodnout, že spálíte 500 kcal nebo že 30 minut poběžíte.
 • Phased Target(Fázovaný cíl): Trénink si můžete rozdělit na jednotlivé fáze a pro každou z nich si stanovit jinou intenzitu a délku trvání. Může jít např. o sestavení intervalové tréninkové jednotky, jejíž součástí je vhodná rozcvička a odpočinkové fáze.
 • Favorites(Oblíbené): Zvolte si cíl a přidejte ho do Favorites (Oblíbených), abyste ho snadno našli pokaždé, když ho budete chtít zopakovat.

Stanovení tréninkového cíle

 1. Go to Diary(Diáře) a klikněte na Add (Přidat) > Training target(Tréninkový cíl).
 2. V náhledu Add training target (Přidat tréninkový cíl) vyberte Quick (Rychlý) nebo Phased(Fázovaný).

Quick Target (Rychlý cíl):

 1. Vyberte Quick(Rychlý)
 2. Zvolte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (maximálně 45 číslic), Date (Datum) a Time (Čas) a jakékoliv Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. Vyplňte buďto délku trvání nebo kalorie. Můžete zadat pouze jednu z těchto hodnot.
 4. Klikněte na ikonku oblíbených , přejete-li si přidat svůj cíl do Favorites(Oblíbených).
 5. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) přidáte cíl do Diary(Diáře).

Fázovaný cíl

 1. Zadejte Phased(Fázovaný)
 2. Zvolte Sport, zadejte Target name (Název cíle) (maximálně 45 číslic), Date (Datum) a Time (Čas) a jakékoliv Notes (Poznámky) (volitelné), které si chcete doplnit.
 3. Vyberte si, zda chcete vytvořit nový fázovaný cíl (CREATE NEW) (VYTVOŘIT NOVÝ) nebo použít šablonu (USE TEMPLATE) (POUŽÍT ŠABLONU).
 4. Přidejte ke svému cíli fáze. Klikněte na DURATION (DÉLKA TRVÁNÍ) pro přidání fáze dle délky trvání. Pro každou z fází zvolte její název a délku trvání, ruční nebo automatické zahájení následující fáze a intenzitu tréninku.
 5. Klikněte na ikonku oblíbených , přejete-li si přidat svůj cíl do Favorites(Oblíbených).
 6. Kliknutím na tlačítko Save (Uložit) přidáte cíl do Diary(Diáře).

Oblíbené

Když si vytvořený cíl přidáte k oblíbeným položkám, můžete ho pak používat jako plánovaný cíl.

 1. Zadejte FAVORITE TARGETS(OBLÍBENÉ CÍLE). Zobrazí se vaše oblíbené tréninkové cíle.
 2. Kliknutím na USE (POUŽÍT) si některý z oblíbených cílů zvolte za šablonu.
 3. Zadejte Date (Datum) a Time(Čas).
 4. Cíl si můžete upravit nebo ho ponechat beze změny.

  Pokud ho změníte v tomto náhledu, zůstane váš oblíbený cíl zachován v původní podobě. Budete-li chtít svůj oblíbený cíl změnit, jděte do FAVORITES (OBLÍBENÝCH), kliknutím na ikonku hvězdy hned vedle vašeho jména a profilové fotografie.
 5. Klikněte na ADD TO DIARY (PŘIDAT DO DIÁŘE) pro přidání cíle do svého Diary(Diáře).

Uložte si své cíle do A360.

Nezapomeňte si tréninkové cíle z webové služby Flow uložit do A360, prostřednictvím softwaru FlowSync nebo aplikace Flow. Pokud je neuložíte, budete se na ně moci podívat pouze v Diáři webové služby Flow nebo v seznamu oblíbených položek.

Po uložení tréninkových cílů do A360 budete mít své oblíbené tréninkové cíle k dispozici ve funkciFavorites(Oblíbené).

Informace, jak zahájit tréninkovou jednotku naleznete v kapitole Start a training session(Zahájení tréninku).