Nacházíte se tady: Důležité informace > Péče o sporttester A360

Péče o sporttester A360

Jako každé elektronické zařízení, i Polar A360 by měl být pečlivě opatrován. Níže uvedená doporučení vám pomohou dodržet podmínky záruky a těšit se z tohoto výrobku po mnoho let.

USB kabel je třeba připojovat opatrně, aby nedošlo k poškození USB portu zařízení.

Zařízení nenabíjejte, jestliže je port USB port vlhký. Před nabíjením ponechte port USB vyschnout při otevřeném krytu portu. Zajistíte tím hladký průběh dobíjení a synchronizace.

Udržujte tréninkové zařízení v čistotě.

  • Doporučujeme přístroj a silikonový zápěstní řemínek umýt po každém tréninku jemným mýdlovým roztokem a opláchnout je proudem tekoucí vody. Vyjměte prosím přístroj ze zápěstního řemínku a umyjte je každý zvlášť. Vytřete je dosucha měkkým hadříkem.

Velice důležité je přístroj a zápěstní řemínek umýt po plavání v bazénu, kde se k zachování čistoty vody používá chlór.

  • Pokud přístroj nenosíte 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak z něj před jeho uložením otřete případnou vlhkost. Nepřechovávejte ho v neprodyšném obalu ani ve vlhku, například v igelitové tašce nebo ve vlhké tašce do tělocvičny.
  • V případě potřeby ho vytřete dosucha měkkým hadříkem. K odstranění nečistot z tréninkového zařízení používejte navlhčenou papírovou utěrku. Pro zachování voděolnosti nepoužívejte k čištění tréninkového zařízení tlakový čistič. Nikdy nepoužívejte alkohol ani žádný abrazivní materiál, jako je např. ocelová vata nebo chemické čisticí prostředky.
  • Po připojení A360 k počítači nebo k nabíječce zkontrolujte, zda není konektor USB A360 vlhký a jestli na něm neulpívají nějaké vlasy, prach nebo nečistoty. Jakoukoliv nečistotu nebo vlhkost jemně setřete. K čištění nepoužívejte žádné ostré nástroje, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

Provozní teploty jsou -10 °C až +50 °C / +14 °F až +122 °F.

Uskladnění

Tréninkové zařízení přechovávejte na chladném a suchém místě. Neponechávejte je ve vlhkém prostředí, zabalené v neprodyšném materiálu (igelitový sáček nebo sportovní taška) nebo ve vodivém materiálu (mokrý ručník). Nevystavujte tréninkové zařízení po delší dobu přímému slunečnímu záření, např. v autě nebo namontované na držák jízdního kola.

Tréninkové zařízení doporučujeme skladovat částečně nebo plně nabité. Při skladování se baterie pomalu vybíjí. Chystáte-li se tréninkové zařízení uskladnit na delší dobu, doporučujeme je po pár měsících znovu nabít. Prodloužíte tím životnost baterie.

Abyste co nejvíce prodloužili životnost snímače srdeční frekvence, sušte a ukládejte hrudní pás a konektor odděleně. Snímač srdeční frekvence přechovávejte na chladném a suchém místě. Abyste zabránili oxidaci, neponechávejte snímač srdeční frekvence vlhký v neprodyšném obalu, např. ve sportovní tašce. Nevystavujte snímač srdeční frekvence po delší dobu přímému slunečnímu záření.

Servis

Doporučujeme, abyste v průběhu dvouleté záruční lhůty nechali provádět servisní opravy pouze autorizovanými servisními středisky firmy Polar. Záruka se nevztahuje na poškození obalu ani na škody, které vznikly servisním zásahem u poskytovatele, jenž není autorizován firmou Polar Electro. Další informace viz Omezená mezinárodní záruka firmy Polar.

Kontaktní informace a adresy všech autorizovaných servisních středisek firmy Polar naleznete na adrese support.polar.com a na webových stránkách příslušné země.