Nacházíte se tady: Polar Flow > Synchronizace

Synchronizace

Data můžete ze sporttesteru A360 převádět přes port USB prostřednictvím softwaru FlowSync nebo bezdrátově přes Bluetooth Smart® prostřednictvím aplikace Flow. K tomu, abyste mohli synchronizovat data mezi sporttesterem A360 a webovou službou a aplikací Flow, musíte mít účet u Polaru a nainstalovaný software FlowSync. Pokud jste již provedli nastavení A360 na adrese flow.polar.com/start, pak máte účet již otevřený a software stažený. Jestliže jste A360 začali používat v rychlém nastavení , jděte na adresu flow.polar.com/start a nastavení dokončete. Z App Store nebo Google Play si do mobilu stáhněte aplikaci Flow.

Pamatujte na aktualizaci dat a jejich synchronizaci mezi sporttesterem A360, webovou službou a mobilní aplikací, ať jste kdekoliv.

Synchronizace prostřednictvím mobilní aplikace Flow

Před zahájením synchronizace musíte:

  • Mít účet u Polaru a nainstalovanou aplikaci Flow
  • Zapnutou Bluetooth a vypnutý letecký režim na mobilním zařízení.
  • Spárovat sporttester A360 s mobilním telefonem. Další informace viz Polar Flow App(Aplikace Polar Flow).

Ruční synchronizace dat:

  1. Přihlašte se do aplikace Flow, potom stiskněte a podržte tlačítko na sporttesteru A360.
  2. Zobrazí se textConnecting to device (Připojuji se k zařízení), následovaný textem Connecting to app(Připojuji se k aplikaci).
  3. Po dokončení se zobrazí textSyncing completed (Synchronizace dokončena).

Počínaje verzí 1.1.15 firmwaru sporttesteru Polar A360, sporttester provádí synchronizaci s aplikací Polar Flow každou hodinu, bez toho, že byste ji museli spouštět. Data jsou synchronizována pomocí aplikace na pozadí rovněž po skončení každé tréninkové jednotky, po upozornění na nečinnost, po dosažení cíle aktivity a po provedeném testu fyzické zdatnosti.

Jakmile provedete synchronizaci A360 s aplikací Flow, vaše aktivita a tréninková data budou prostřednictvím internetového připojení automaticky uloženy do webové služby Flow.

Podporu a další informace o používání aplikace Polar Flow naleznete na adrese support.polar.com/en/support/Flow_app

Synchronizace s webovou službou Flow prostřednictvím softwaru FlowSync

K synchronizaci dat s webovou službou Flow budete potřebovat software FlowSync. Jděte na adresu flow.polar.com/start, odkud si ho stáhněte a nainstalujte, než se do synchronizace pustíte.

  1. USB kabelem připojte A360 k počítači. Zkontrolujte, zda je software FlowSync spuštěný.
  2. Na počítači se otevře okno softwaru FlowSync a spustí se synchronizace.
  3. Po dokončení se objeví text Completed (Hotovo).

Pokaždé, když sporttester A360 připojíte k počítači, software Polar FlowSync převede vaše data do webové služby Polar Flow a uloží všechna nastavení, která jste případně změnili. Jestliže synchronizace nezačne automaticky, spusťte FlowSync z ikony na počítači (Windows) nebo ze složky aplikací (Mac OS X). Pokaždé, když bude k dispozici nová aktualizace firmware, FlowSync vás na to upozorní, a požádá vás, abyste si ji nainstalovali.

Změníte-li nastavení ve webové službě Flow, zatímco sporttester A360 bude připojen k počítači, stiskněte tlačítko v softwaru FlowSync, čímž toto nové nastavení převedete do sporttesteru A360.

Podporu a další informace o tom, jak používat webovou službu Flow naleznete na adrese support.polar.com/en/support/flow.

Podporu a další informace o tom, jak používat software FlowSync naleznete na adrese support.polar.com/en/support/FlowSync.