Nacházíte se tady: Funkce > Chytrá upozornění (iOS)

Smart Notifications (Chytrá upozornění) iOS

Funkce Smart Notifications vám umožní přijímat upozornění na příchozí hovory, zprávy a oznámení z aplikací do vašeho tréninkového počítače od Polaru. Tatáž upozornění a oznámení , která se objeví na displeji vašeho telefonu, budou přijata i do tréninkového počítače od Polaru. Jestliže sporttester A360 používáte při tréninku se snímačem srdeční frekvence, můžete přijímat upozornění na příchozí hovory pouze tehdy, když máte v telefonu spuštěnou aplikaci Polar Flow.

 • Dbejte na to, abyste měli v A360 nainstalovanou nejnovější verzi firmwaru, a nejnovější verzi aplikace Polar Flow.
 • K tomu, abyste mohli funkci Smart Notifications používat, potřebujete mobilní aplikaci Polar Flow pro iOS a sporttester A360 musí být s touto aplikací spárován.
 • Vezměte prosím na vědomí, že když bude funkce Smart Notifications zapnuta, baterie ve sporttesteru od Polaru i v telefonu se budou vybíjet rychleji, neboť aplikace Bluetooth bude nepřetržitě v provozu.

Nastavení funkce Smart Notifications

Mobilní aplikace Polar Flow

V mobilní aplikaci Polar Flow je funkce Smart Notifications přednastavena.

Funkci Smart Notifications si v mobilní aplikaci můžete zapínat a vypínat následovně.

 1. Otevřete si mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do Settings (Nastavení) > Notifications(Upozornění).
 3. V nabídce SMART NOTIFICATIONS zvolte On (Zapnuto - bez náhledu) nebo Off(Vypnuto).
 4. Synchronizaci sporttesteru A360 s mobilní aplikací provedete stisknutím a podržením tlačítka na A360.
 5. Na displeji sporttesteru A360 se zobrazíSmart notifications on (Chytrá upozornění zapnuta) nebo Smart notifications off (Chytrá upozornění vypnuta).

Pokaždé, když nastavení upozornění v mobilní aplikaci Polar Flow změníte, nezapomeňte sporttester A360 synchronizovat s mobilní aplikací.

Jestliže máte zapnutý příkaz Do not disturb (Nerušit), tak je zabráněno tomu, aby se displej při pohybech zápěstí rozsvěcoval , což vám umožní lépe si odpočinout, když jste ve tmě, například v ložnici.

Nastavení příkazu Do not disturb (Nerušit) v aplikaci Polar Flow

Chcete-li upozornění vypnout na určité hodiny dne, aktivujte si v mobilní aplikaci Polar Flow příkaz Do not disturb(Nerušit). Když bude tento příkaz aktivován, nebudete v čase, který jste si nastavili, dostávat žádná upozornění. PříkazDo not disturb (Nerušit) je ve sporttesteru přednastaven a časové rozpětí je 22:00 – 7:00 hodin.

Změna nastavení příkazu Do not disturb se provádí takto:

 1. Otevřte si mobilní aplikaci Polar Flow.
 2. Jděte do Settings (Nastavení) > Notifications(Upozornění).
 3. Ve funkci SMART NOTIFICATIONS (CHYTRÁ UPOZORNĚNÍ) si můžete příkaz Do not disturb aktivovat nebo deaktivovat a nastavit si čas aktivace a deaktivace příkazu Do not disturb.
 4. Stiskněte a podržte tlačítko sporttesteru A360 pro jeho synchronizaci s mobilní aplikací.

Nastavení příkazu Do not disturb (Nerušit) ve sporttesteru A360

Upozornění si můžete vypnout přímo v A360, a to následovně:

 1. Stiskněte a podržte boční tlačítko, dokud se nezobrazí Ovládací menu. (Nejprve se objeví slovo Searching (Hledám), ale Vy prostě jen dál držte tlačítko.)
 2. Poklepejte na ikonku příkazu Do not disturb:

Na displeji se zobrazí příkaz Do not disturb a displej přejde do časového režimu. Když je tato funkce zapnuta, tak je na displeji v časovém náhledu ikonka ve tvaru srpku měsíce:

Pro aktivaci upozornění tyto kroky zopakujte.

Nastavení telefonu

To, jaká upozornění budete do sporttesteru A360 dostávat, bude záležet na tom, jaká upozornění si nastavíte v telefonu. Změna nastavení upozornění v telefonu iOS:

 1. Jděte do Settings (Nastavení) > Notifications(Upozornění).
 2. Zkontrolujte si, že aplikace, z nichž chcete upozornění přijímat, jsou uvedeny v nabídce INCLUDE , a jako způsob upozornění mají nastaveno buďto Banners nebo Alerts.

  Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu tréninku budete moci přijímat pouze telefonní hovory a lokální zprávy.

Z aplikací uvedených pod DO NOT INCLUDE (NEZAHRNOVAT) nebudete dostávat žádná upozornění.

Jak to funguje

Když vám přijde nějaké upozornění nebo oznámení, sporttester od Polaru vás upozorní zvukovou signalizací. Když máte příchozí hovor, můžete ho přijmout, vypnout vyzvánění, anebo ho odmítnout (pouze s operačním systémem iOS 8). Vypnutím vyzvánění ztišíte pouze sporttester od Polaru, telefon bude vyzvánět dál. Jestliže v průběhu upozornění na příchozí hovor přijde nějaké další upozornění nebo oznámení, tak nebude ukázáno.

Když budete mít v telefonu spuštěnou aplikaci Flow, tak v průběhu tréninku budete moci přijímat hovory a pokyny z navigace (pouze z Google maps). V průběhu tréninku nebudete dostávat žádná upozornění a oznámení (e-mailová, kalendářní akce, z aplikací atd.)

Odmítnutí upozornění

Upozornění můžete odmítnout buďto ručně, anebo se vypne automaticky po uplynutí určité doby. Při ručním odmítnutí zmizí upozornění také z displeje telefonu, jestliže však necháte vypršet jeho čas, pak bude vymazáno pouze ze sporttesteru od Polaru, zůstane však zobrazeno na displeji telefonu.

Odstranění upozornění z displeje:

 • Ručně: Stiskněte boční tlačítko

  Vypršením času: Jestliže upozornění neodmítnete ručně, tak po 30 vteřinách zmizí automaticky

Funkce Smart Notifications funguje prostřednictvím Bluetooth.

Spojení přes Bluetooth a funkce Smart Notifications fungují mezi sporttesterem A360 a telefonem tehdy, když jsou tyto přístroje od sebe vzdáleny do 5 m/16 stop. Jestliže je sporttester A360 mimo dosah méně než dvě hodiny, telefon spojení obnoví automaticky, a to do 15 minut poté, co se A360 vrátí do tohoto rozsahu.

Jestliže bude sporttester A360 mimo dosah déle než dvě hodiny, spojení obnovíte poklepem na dotykové tlačítko sporttesteru A360.