Nacházíte se tady: Funkce > Funkce chytrého koučování > Smart calories (Chytré kalorie)

Smart calories (Chytré kalorie)

Ten nejpřesnější počítač kalorií na trhu vypočítává množství spálených kalorií. Tento výpočet energetického výdeje je založen na:

  • Tělesné hmotnosti, výšce, věku, pohlaví
  • Maximální srdeční frekvenci jedince (SFmax)
  • Srdeční frekvenci při tréninku
  • Měření aktivity mimo trénink a při tréninku bez snímače srdeční frekvence
  • Maximální spotřeba kyslíku jedince (VO2max)
    VO2max vypovídá o vaší aerobní zdatnosti. Odhadnutou hodnotu VO2max si můžete změřit pomocí testu zdatnosti od Polaru. Dostupné pouze se snímačem srdeční frekvence Polar H7.