Nacházíte se tady: Nastavení > Nastavení displeje a času

Nastavení

Nastavení displeje

Buď ve webové službě Polar Flow nebo v mobilní aplikaci Polar Flow si můžete zvolit, na které ruce budete sporttester A360 nosit. Toto nastavení odpovídajícím způsobem změní orientaci displeje A360.

Aby sledování aktivity mohlo být co nejpřesnější, doporučujeme náramek nosit na nedominantní ruce.

Nastavení si můžete ve webové službě Polar Flow a v mobilní aplikaci kdykoliv změnit.

Změna nastavení displeje na počítači

  1. Připojte A360 k portu USB počítače, jděte na adresu flow.polar.com a přihlašte se.
  2. Jděte do Settings (Nastavení) a Products(Produkty).
  3. Zadejte A360 a změňte nastavení, na které ruce budete sporttester nosit.

    Orientace displeje A360 se změní při další synchronizaci.

Změna nastavení displeje v mobilní aplikaci

  1. Jděte do Settings(Nastavení).
  2. Poklepejte na Product information (Informace o výrobku) a zvolte si, na které ruce budete sporttester A360 nosit.

    Orientace displeje A360 se změní při další synchronizaci.

Nastavení aktuálního času

Aktuální čas a jeho formát se do sporttesteru A360 převedou z hodin v počítači při synchronizaci s webovou službou Polar Flow. Chcete-li čas změnit, musíte nejprve změnit časové pásmo v počítači a potom sporttester A360 synchronizovat.

Jestliže změníte čas nebo časové pásmo v mobilním zařízení a provedete synchronizaci aplikace Polar Flow s webovou službou Polar Flow a sporttesterem A360, čas se změní i v A360. K tomu, abyste mohli čas změnit, musí být mobilní zařízení připojeno k internetu.