Nacházíte se tady: Nastavení > Restartování sporttesteru A360

Restartování sporttesteru A360

A360 můžete restartovat stisknutím a krátkým podržením tlačítka, dokud se nezobrazí ikonka napájení. Stisknutím tlačítka zařízení vypnete. Opětovným stisknutím je restartujete.