Nacházíte se tady: Důležité informace > Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

Polar A360 byl sestrojen k tomu, aby vás informoval o vaší aktivitě a měřil vám srdeční frekvenci. Není vyroben za žádným jiným účelem, přímým či nepřímým.

Tréninkový počítač by neměl být používán pro environmentální měření, která vyžadují profesionální nebo průmyslovou preciznost.

Doporučujeme zařízení a zápěstní pásek občas umýt, aby vám ušpiněný náramek nezpůsobil kožní problémy.

Rušení

Elektromagnetické rušení a tréninkové vybavení

V blízkosti elektrických zařízení může docházet k rušení signálů. Rovněž stanice sítě WLAN mohou při tréninku s tréninkovým počítačem rušit signál. Abyste se vyhnuli nevypočitatelně zkresleným hodnotám měření, trénujte mimo dosah zdrojů možného rušení.

Tréninková vybavení s elektronickými nebo elektrickými komponenty, jako jsou např. LED displeje, motory a elektrické brzdy, mohou vysílat zbloudilé rušivé signály.

Pokud tréninkový počítač ani teď nespolupracuje s tréninkovým vybavením, je možné, že tréninkové vybavení je po elektrické stránce příliš hlučné na to, aby bylo možno provést bezdrátové měření srdeční frekvence. Další informace naleznete na adrese support.polar.com.

Minimalizace rizik při tréninku

Trénink může představovat určitá rizika. Před započetím pravidelného tréninkového programu doporučujeme, abyste si odpověděli na následující otázky o vašem zdravotním stavu. Bude-li odpověď na všechny tyto otázky kladná, doporučujeme, abyste se před zahájením jakéhokoliv tréninkového programu poradili s lékařem.

  • Byli jste posledních 5 let fyzicky neaktivní?
  • Máte vysoký krevní tlak nebo vysokou hladinu cholesterolu?
  • Užíváte nějaké léky na krevní tlak nebo na srdce?
  • Trpěli jste nebo trpíte dýchacími potížemi?
  • Projevují se u vás příznaky nějakého onemocnění?
  • Zotavujete se po vážné nemoci nebo lékařském ošetření?
  • Používáte kardiostimulátor nebo jiné implantované elektronické zařízení?
  • Kouříte?
  • Jste těhotná?

Vezměte prosím na vědomí, že kromě intenzity tréninku mohou mít na srdeční frekvenci vliv také léky na problémy se srdcem, krevní tlak, psychické rozpoložení, astma, potíže s dýcháním atp., jakož i některé energetické nápoje, alkohol a nikotin.

Je důležité, abyste při tréninku věnovali pozornost signálům svého těla. Pocítíte-li při tréninku náhlou bolest nebo nadměrnou únavu, doporučujeme trénink ukončit nebo zmírnit jeho intenzitu.

Upozornění! Používáte-li kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zařízení, výrobky Polaru můžete také používat. Teoreticky by nemělo být možné žádné rušení kardiostimulátoru ze strany výrobků Polaru. V praxi nebyl nikdy zaznamenám případ, že by se někdo s takovým rušením setkal. Nemůžeme poskytnout žádnou oficiální záruku ohledně vhodnosti našich výrobků pro trénink se všemi typy kardiosmulátorů ani s jinými implantovanými zařízeními, jako jsou například defibrilátory, vzhledem k veliké rozmanitosti sortimentu takových zařízení. Budete-li mít jakékoliv pochybnosti, anebo pocítíte-li při používání výrobků Polaru jakékoliv neobvyklé pocity, poraďte se prosím se svým lékařem nebo kontaktujte výrobce implantovaného elektronického zařízení, aby posoudil bezpečnostní hlediska ve vašem konkrétním případě.

Máte-li alergii na jakoukoliv substanci, která přichází do kontaktu s kůží nebo máte-li podezření, že alergická reakce nastala v důsledku používání našeho výrobku, prostudujte si prosím materiály, uvedené v Technické specifikaci. Aby snímač srdeční frekvence nedráždil pokožku, noste ho na triku. Triko však na místech doteku elektrod řádně navlhčete, aby byla zajištěna správná funkce snímače.

Kombinovaným působením vlhkosti a intenzivního tření může dojít ke stírání barvy z povrchu snímače srdeční frekvence a znečištění oděvu. Jestliže používáte parfém, opalovací krém nebo odpuzovač hmyzu, je nutné dbát na to, aby tyto látky nepřišly do kontaktu s tréninkovým zařízením nebo se snímačem srdeční frekvence. Nenoste prosím oblečení, které může pouštět barvu a znečistit tréninkové zařízení (zejména pokud používáte tréninkové zařízení, které má světlou barvu).