Nacházíte se tady: Začínáme > Párování

Párování

Snímač srdeční frekvence pracující s technologiíBluetooth Smart ® musí být se sporttesterem A360 spárován, aby mohly fungovat společně. Párování trvá pouze několik vteřin a zaručí vám, že sporttester A360 bude přijímat pouze signály z vašich snímačů a zařízení. Umožní vám tak nerušený trénink ve skupině. Před účastí na sportovní akci nebo v závodě dbejte na to, abyste párování provedli ještě doma, abyste předešli rušení od jiných zařízení.

Sporttester Polar A360 je kompatibilní se snímači srdeční frekvence H6 a H7 od Polaru, jež pracují s technologií Bluetooth Smart®.

Spárování snímače srdeční frekvence s A360

Když používáte snímač srdeční frekvence Polar Bluetooth Smart®, sporttester A360 neměří vaši srdeční frekvenci z údajů odečítaných na zápěstí.

Snímač srdeční frekvence můžete se sporttesterem A360 spárovat dvěma způsoby:

  1. Připněte si snímač srdeční frekvence a v časovém náhledu stiskněte a podržte tlačítko, dokud se nezobrazí text s výzvou, abyste se sporttesterem A360 dotkli snímače.
  2. Dotkněte se sporttesterem A360 snímače srdeční frekvence.
  3. Po skončení se zobrazí textPairing completed (Párování dokončeno).

NEBO

  1. Připněte si snímač srdeční frekvence a na sporttesteru A360 poklepejte na Training (Trénink).
  2. Dotkněte se sporttesterem A360 snímače srdeční frekvence.
  3. Po skončení se zobrazí textPairing completed (Párování dokončeno).