Nacházíte se tady: Nastavení > Letecký režim

Letecký režim

Letecký režim odpojí sporttester A360 od veškeré bezdrátové komunikace. Můžete ho používat i nadále, nebudete-si však moci zálohovat data přes mobilní aplikaci Polar Flow ani používat jiná bezdrátová zařízení.

Přepnutí leteckého režimu na ON (Zapnuto)

  1. Stiskněte tlačítko a podržte je, dokud se neobjeví ikonka letadla. Nejprve se zobrazí upozornění na párování/synchronizaci, pokračujte v mačkání tlačítka, dokud se neobjeví ikonka letadla.
  2. Poklepejte na ikonku a zobrazí se text FLIGHT MODE ON (LETECKÝ REŽIM JE ZAPNUTÝ).

​Přepnutí leteckého režimu na OFF (Vypnuto)

  1. Stiskněte tlačítko a podržte je, dokud se neobjeví ikonka letadla.
  2. Poklepejte na ikonku a zobrazí se text FLIGHT MODE OFF (LETECKÝ REŽIM JE VYPNUTÝ).